- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us
Louise Malmliden
Namn:Louise Malmliden
Mobil: 031-7740067
E-post:info@comunicera.se
Språk:Svenska
Plats:Stockholm

Är tjänstledig.


Louise är utbildad i Master Powerthinking och NLP-trainer med kognitiv inriktning. Hon arbetar främst med depression, självkänsla och självförtroende. Louise är mycket rak och konkret, en varm och motiverande person med glimten i ögat.

Louise är utbildad i Master Powerthinking och NLP-trainer med kognitiv inriktning. Hon arbetar främst med depression, självkänsla och självförtroende. Louise är mycket rak och konkret, en varm och motiverande person med glimten i ögat.

Coach4mind erbjuder också effektiv jobbcoaching.

Coach4mind

Coach4mind bedriver professionell verksamhet inom coaching och ingår sedan 2004 i coachnätverket Comunicera. Comunicera är ett rikstäckande nätverk runt om i Sverige. Verksamheten riktar sig till personer som vill utvecklas både i sin karriär och som personer. Inriktningen av coachningen anpassas efter klientens behov.

Avtalat tjänsteutbud

Coach4mind erbjuder jobbcoching genom Arbetsförmedlingen som kompletterande aktör. Vi erbjuder ett individuellt anpassat coachingprogram för 3 månader. Coach4mind planerar, leder, genomför och följer upp klienten i coachingsamtalen utifrån coachingprogrammet. Du erbjuds coaching för att bli bättre rustad som arbetssökande framförallt genom att skapa en större medvetenhet om vad och hur du söker arbete och hur du presenterar din arbetsprofil. Dessutom coachas du i framtagning av CV, intervjuträning och liknande.

Utifrån NLP (Neuro, lingvistisk, programming= helhetsperspektiv tanke, språk och beteende) samt kognitiv intriktning coachas jobbsökaren under 3 månader. Coachen och jobbsökaren lägger initialt upp ett program för 3 månader utifrån jobbsökarens behov.
Vanligtvis träffas man 2-4 gånger per månad ca 1,5 timmar per gång. Klienten och coachen kommer tillsammans överens om när träffarna skall förläggas. Vid första träffen klargörs även förutsättningarna för coachingprogrammet med ansvar, villkor och formerna för det.

Yrkesinriktning

Coach4mind erbjuder jobbcoaching inom Arbetsförmedlingens samtligadefinierade yrkesområden. (Yrkesklassificeringen ska utgå frånArbetsförmedlingens definierade yrkesområden A-Ö.

Geografisk tillhörighet

Coach4mind arbetar för arbetssökande i kommunerna Stockholm och Solna.

Utbildning/ erfarenhet

Coach4minds medarbetare har masterutbildning från både
beteendevetenskaplig inriktning och kommunikationskunskap, personal
och organisationsfrågor. Vidare har medarbetaren en kognitiv terapeututbildning samt är coach. Medarbetaren har omfattande erfarenhet, har coachat hundratals personer som terapeut hos Comunicera i Stockholm under 7 år.

Coach4minds medarbetare har genomgått en rad olika coachutbildningarfrån olika utbildare sedan 2002. Dessa utbildningar omfattar de mestframgångsrika teknikerna inom coaching. Teknikerna som finnsrepresenterad är NLP-tekniken (Neuro-lingvistisk-programmering) ochledarskaps/arbetsmarknadscoaching samt en kombination av kognitivbeteendevetenskap och coaching utan NLP. Utbildningarna har hållitsbåde av svenska etablerade coacher på utbildningsföretag i Sverigeoch av etablerade coacher från England och USA.

Referenser

Har coachat personer där ca 50% erhållit jobb. Exempelreferenser :
Jobbcoachat personer inom akademiker, serviceyrken, offentliga sektorn och kontorsyrken.

Fakta

Coach4mind, enskild firma
Finns i nätverket Comunicera, www.comunicera.se
Mäster Samuelsgatan 42, 2tr, 103 62 Stockholm.
Mobil: 0708-94 22 71. ( Endast tidsbokade möten. )

Administrativ adress; Ekstigen 3, 181 62 Lidingö