- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Comunicera Tjänstebeskrivning jobbcoaching

Varumärket/företagsnamn: Coach4mind/Comunicera

2. Tjänsteutbud som jobbcoach:

I jobbcoachingen jobbar vi tillsammans med dig ur ett
helhetsperspektiv, du coachas utifrån ett kognitivt synsätt som
sätter fokus på hur du kan uppnå ditt jobbmål. Du får en coach som
planerar, leder, genomför och följer upp i de coachande samtalen. Du
får stöd i framtagning av CV, intervjuträning och de kunskaper du
behöver för att underlätta din jobbsökningsprocess med internet,
tidningar och nätverk. Du får även tillgång till en internetbaserad
jobbsöktjänst som kan hjälpa dig att fortsätta sökprocessen mellan
coachingtillfällena.

Coach4mind coachar dig till att bli en mer medveten person i ditt
jobbsökande. Du coachas till att lyfta fram dina styrkor/resurser ,
få mer energi och hur du kan utveckla dina sätt att nå ditt jobb på
arbetsmarknaden.

Vid första samtalet planerar vi tillsammans hur jobbcoachingen skall
genomföras. Coachingen genomförs sedan utifrån i nedanstående delar;

Nulägesanalys och beskrivning. Vi tar fram en nulägesbeskrivning
utifrån din bakgrund och dina erfarenheter.
Målbeskrivining; Vi klargör ditt mål med jobbsökningen.
Hinder identifieras, du coachas att identifiera eventuella hinder som
kan finnas för att få ett nytt arbete.
Resurser identifieras, du coachas att identifiera vilka resurser och
styrkor som kan bidra till att nå dina mål. Det kan vara yttre
resurser och det kan vara inre resurser hos dig själv. Du får även
verktyg att förankra dessa styrkor för att ta fram ett starkare
självförtroende i dina kontakter med arbetsgivare. Du coachas även
till att tydliggöra sig själv och dina styrkor och få en tydligare
självbild som kan förmedlas till arbetsgivaren.
Handlingsplan: du coachas i upprättandet av en handlingsplan för sin
jobbprocess. Aktiviteter prickas av eftersom du genomför
aktiviteterna i handlingsplanen
Aktiviteter: coachen bistår och coachar dig i det aktiva
arbetssökandet. Genom tidningar, databaser med arbeten på nätet,
www.ams.se, nätverkande etc.
Uppföljning: coachen följer kontinuerligt upp dig under hela
coachingperioden.

Yrkesinriktning:
Coach4mind erbjuder jobbcoaching inom Arbetsförmedlingens samtliga
definierade yrkesområden. (Yrkesklassificeringen ska utgå från
Arbetsförmedlingens definierade yrkesområden »)

Geografiskt område:
Coach4mind erbjuder jobbcoaching i Stockholm och Solna

Utbildning/erfarenhet:
Coach4minds medarbetare har masterutbildning från både
beteendevetenskaplig inriktning och kommunikationskunskap, personal
och organisationsfrågor. Vidare har medarbetaren en kognititiv
terapeututbildning samt är coach. Medarbetaren har omfattande
erfarenhet, har coachat hundratals personer som terapeut hos
Comunicera i Stockholm under 6 år.

Utbildning/ erfarenhet av olika coachingtekniker.

Coach4minds medarbetare har genomgått en rad olika coachutbildningar
från olika utbildare sedan 2002. Dessa utbildningar omfattar de mest
framgångsrika teknikerna inom coaching. Teknikerna som finns
representerad är NLP-tekniken (Neuro-lingvistisk-programmering) och
ledarskaps/arbetsmarknadscoachin samt en kombination av kognitiv
beteendevetenskap och coaching utan NLP. Utbildningarna har hållits
både av svenska etablerade coacher på utbildningsföretag i Sverige
och av etablerade coacher från England och USA.

Referenser :
Referens 1: - jobbcoachat en person till att få fast arbete som
kombinerar juridik och miljöfrågor. Coachingen omfattade: formulering
av sökandes drömjobb, identifiering av styrkor/svagheter, upprättande
av CV, inventering av möjliga arbetsgivare, stöd i processen att söka
jobb, förbereda intervjuer.

Referens 2: - jobbcoachat en person till att få fast arbete i en
blomsteraffär. Personen arbetade som dekoratör i butik och trivdes
inte med yrket. Coachingen omfattade att omvandla en dröm till en
målbild som innebar att arbeta närmare hemmet med hobbyn
växter/blommor. Vinsten blev mer energi, mer balans i tillvaron och
mer tid som tidigare gick åt att resa långt.

Referens 3: - jobbcoachat en person till att få fast arbete som
lärare. Coachingen omfattade rådgivning vid val av utbildning och
senare stöd vid urval av intressanta skolor/arbetsgivare, ansökningar
och förberedelse inför för anställningsintervjuer. Medvetandegöra val
och fokus för klienten i processen.

Referens 4: - jobbcoachat en person till att få fast arbete som
sjuksköterska. Personen arbetade på en avdelning med dåligt
ledarskap/personalsituation och fick därför inte förutsättningar för
att göra ett bra arbete. Coachingen omfattade att stötta personen i
en svår situation, att samla och fokusera energi för att söka ett
nytt arbete, att välja intressanta avdelningar, söka tjänster,
förbereda anställningsintervjuer mm.

Referens 5: - jobbcoachat en person till att få fast arbete som
informatör. Personen hade tidigare ett kontorsarbete och hade blivit
uppsagd. Coachingen omfattade stärkande av självbild, stöd i
nätverkande, att formulera målbilden-drömjobbet, hitta intressanta
arbetsgivare, ansökningar och förbereda intervjuer.


Fakta om Coach4mind:
- Coach: Louise Malmliden
- Adress: Kungsgatan 29, 3 tr, Stockholm (T-bana Hötorget, uppgång
Kungsgatan)
- Öppettider, måndag ? fredag kl 8-17
- emailadress: louise@comunicera.se
- tfn: 0708 - 942271
- http://www.comunicera.se/text/kognitivterapi_stockholm_louise_besk