- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Comunicera Powerthinking

Powerthinking

Powerthinking är i mångt och mycket en attityd till livet. Ett av grundantagandena är att allting är möjligt att genomföra, det är bara frågan om när det skall utföras. Vi tror på systemiskt tänkande. Systemiskt tänkande är motsatsen till detaljtänkande. Det medför att du kan känna till alla detaljer i ett system utan att förstå helheten. Ju mer du fastnar i enskilda detaljer, desto svårare är det att lösa komplexa problem.

Vi är också intresserade av hur vår hjärna samspelar med våra känslor, tankar och personlighet och hur det påverkar våra beteenden. POWERTHINKING arbetar mot att vi skall utveckla vår flexibilitet. Det innebär att om en speciell teknik inte ger ett omedelbart resultat, ger det dig möjlighet att ändra det du gör eller ditt sätt att tänka tills du uppnår det önskade resultatet.

Vi förespråkar också vikten av att använda humor, om vi kan få klienten att skratta åt sina egna problem så är väldigt mycket löst. Humor är det snabbaste sättet att förändra människor. Så snart du kan skratta åt någonting så kan du förändra det.