- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Comunicera Lösningsfokuserad Terapi

Lösningsfokuserad Terapi

Den lösningsfokuserade terapin har inspirerats från många källor, bland annat Alfred Adler, Milton Erickson, John Weakland, Richard Bandler, John Grinder, John weakland, Albert Ellis och hans kollegor på Mental researsh Institute i Carlifoninen. Andra nyckelfigurer är Bill O' Hanlon,
Steve de Shazer och Insoo Kim Berg.

1986 upptäckte Steve de Schaser och hans kollegor att klienter kunde göra stora förändringar i sina liv utan att förstå orsaken till varför de hamnat sin problematik. Samtalen kretsade mindre kring vad som varit och fokuserade mer på att ställa frågor om framtiden och hur klienten önskade att den skulle vara.

När vi arbetar lösningsfokuserat fokuserar vi på vad klienten gör som är bra, vad som fungerar, vad de har lärt sig av de förflutna och deras styrkor. Även om det kallas lösningsfokuserad terapi så menar vi inte att det finns
lösningar till alla problem i livet, men att det finns nästan alltid bättre sätt vi kan använda oss av för att hantera våra savårighéter.

En viktig del i terapin är också att tillsammans med klienten ifrågasätta alla "måsten" och "borden".