- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Comunicera KBT

KBT

Kognitiv betyder tankemässig. Flera av våra terapeuter har arbetat mycket med kognitiv inriktning, eftersom vi anser att det är den modell som passar bäst för många av våra klienter.

Kognitiva terapin (Rational-Emotive Therapy) skapades av Albert Ellis. Ett av grundantagandena för den kognitiva terapin är att komma till rätta med klientens negativa tankemönster. Den kognitiva terapin menar att tankar, känslor och beteenden hänger ihop och att många av våra känslor oftast föregås av sekundsnabba automatiska, förbipasserade negativa tankar som kan förstärka negativa tankar. Dessa kan mycket väl vara så snabba att det blir svårt för oss att ens vara medvetna om dem.

Även om den kognitiva terapin fokuserar på dina tankar, innebär det inte att känslor nonchaleras eller att din kontakt med dina känslor anses oväsentlig. I själva verket är det en förutsättning att klienten kommer i kontakt med sina känslor så att man kan analysera vilka tankar som är förenade med dem.

De flesta terapiformer är av den åsikten att våra tidiga barndomsupplevelser påverkar oss och kognitiv terapi är i det fallet inget undantag. Vi förnekar inte betydelsen av att ta reda på hur dina problem uppstått, men fokuserar mer på att kartlägga de krafter (tankestrukturer) som gör att problemet stannar kvar. För oss handlar det därför om att hjälpa dig identifiera dina primära föreställningar (det du tror på) och ersätta dessa med nya föreställningar som är mer funktionella och effektiva.

Några kännetecken för kognitiv beteendeterapi är:

  • Strukturerat, målinriktat arbetssätt.
  • Terapeuten är mycket aktiv.
  • Klienten får ofta hemuppgifter.
  • Betoning av samarbete mellan terapeut och klient.
  • Ett starkare fokus på nuet än på det förflutna.
  • Lösningsfokuserad.
  • Förändring av metoderna i takt med nya forskningsrön.
  • Mycket undervisning, så att klienten kan förstå och på sikt aktivt medverka till att lösa sina problem.


Kognitiv beteendeterapi exponeringsträning


En variant av den kognitiva terapin består i att som komplement till samtalen, att du som ett led i din behandling genomför små, små "experiment" där du själv direkt testar dina tidigare begränsningar. Denna del av den kognitiva terapin kräver därför att du deltar aktivt för att åstadkomma de personliga förändringar du önskar. Genom att göra det, tar du ansvar för det enda som du kan kontrollera - dig själv. Denna form av terapi är speciellt lämplig för OCD, social fobi, panikångest och i viss mån depression.