- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Comunicera Hypnos

Hypnos

Vi klassificerar hypnos och djupavslappning som ett kompletterande verktyg i terapin. Hypnos kanske ger dig en bild av en trollkarl som försätter människor i trans - Det är bilden som Hollywood målat upp för världen. Nutidens moderna hypnostekniker är däremot mycket värdefulla verktyg för seriösa terapeuter i behandlingens många olika sjukdomstillstånd - såväl medicinska som psykologiska.

Det finns de som med all rätt hävdar att hypnos inte botar depression och det är i sig riktigt. Hypnos botar inte människor, hypnos i sig botar ingenting. Vad som möjligtvis är terapeutiskt eller läkande, är vad som händer under hypnosen, särskilt de nya användbara associationerna som klienten får.

Innan du fördjupar dig ännu mer i hypnos vill jag ge en kort beskrivning om varifrån hypnos kommer och hur den utvecklats under de senaste århundradena. Det börjar redan på 1860-talet med Pierre Janet, Alfred Binnet och Charles Fere som började använda trance för att producera hypnotiska fenomen. Naturligtvis har hypnos praktiserats tidigare under flera tusen år, men det är först på slutet av 1800-talet som det finns bevis för att så varit fallet. Det är i skrifter från sanskrit som gör att vi finner både hypnotiska fenomen och helande tempel i Indien tex.

1725 började den jesuitiska prästen Maximilian Hehl att använda magneter för att hela människor. Detta hade sannolikt passerat obemärkt förbi om det inte hade varit så att en utav hans yngre studenter, medicinedoktor Frans Anton Mesmer, tagit vid där Maximilian slutade. På den tiden var det väldigt vanligt att man tappade människor på blod. Det sägs att Mesmer kunde öppna en ven på patienter, låta blodet flöda och sedan placera magneterna ovanpå och därigenom stoppa blodflödet. Vid ett tillfälle blödde en patient och av någon anledning fann inte Mesmer sina magneter, utan tog istället vad han fann i närheten. Enligt historien var det en käpp, samtidigt gav han samma hypnotiska induktioner. Till hans förvåning visade det sig att det fungerade lika bra. Mesmer förstod då att han inte behövde magneterna utan att han kunde använda vad som helst så länge han använde orden på rätt sätt. Nu dröjde det inte länge förrän Mesmer var vida berömd. Mesmer begav sig till Paris där framgångarna fortsatte. Efter en kort tid fanns det inte en aristokrat som mot slutet av 1700-talet hade besökt doktor Mesmer för behandling av hans magnetiska kurer.

Men det skulle dröja enda till 1843 innan den första boken om hypnos skrivs. Förafattaren hette James Braid och titeln var Neurypnololgy. Där förklarar han fixeringen av en enskild punkt som är begynnelsen till det som vi idag kallar hypnos.

I slutet av 1800-talet gör Sigmund Freud de första moderna upptäckterna om hypnos. Samtidigt i Wien fanns vid den tidpunkten en mycket skicklig hypnotisör som hette Breuer som var mer framgångsrik än Freud vad det gällde hypnos Freud lämnade hypnosen och utvecklade och de la grunden till det som vi idag kallar samtalsterapi. Hans samtalsterapi kom att kallas psykoanalys och förändrade historien för den moderna psykologin i Europa. Psykoanalysen fick ett mycket stort genomslag det blev därmed svårare för andra terapiformer och därigenom försvann också hypnosen ur den Freudianska psykologin. Freuds samtalsterapi var dock inget för de fattiga, det skulle ta mellan 100 och 300 timmar för att få en effektiv kur.

Under de senaste 50 åren har Milton Ericsons arbete utvecklat den moderna hypnosen. Ericson är fortfarande en ledande gestalt inom den moderna hypnosen och vi kommer att återkomma till honom flera gånger längre fram. Det sägs att han arbetade med klienter från 20-talet ända fram till 80-talet. Ibland träffade han så många som 14 klienter varje dag i över 60 år. En annan auktoritet inom den moderna hypnosen heter George Estabrooks. Medan Ericson använde sig av en indirekt, tillåtande stil så har Estabrook en mer direkt och auktoritär stil. Det kan vara bra att känna till båda stilarna för precis som att människor har olika kartor så reagerar vi också olika, en del föredrar indirekta suggestioner medan andra vill ha auktoritära.
Vi kommer också att diskutera en herre som heter Dave Elman han skapade en del väldigt snabba induktionstekniker på 50- och 60-talet. Leslie LeCron anses vara fadern till idén om motoriska fingersignalerna som många NLP-are använder sig av. Det är ett sätt att kommunicera med det undermedvetna som du kommer att få chans att pröva längre framför Ledande i världen när det gäller hypnos är Richard Bandler, Jeffery Zeig och Ernest Rossi De 2 sista leder just nu Ericson-institutet och är de som kommer med ny forskning vad det gäller hypnos.