- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Comunicera Gestaltterapi

Gestaltterapi

Gestaltterapin utvecklades av Fritz (Frederick) Perls. Han var utbildad i traditionell psykoanalys, men valde att lämna den freudianska traditionen och utvecklade gestaltterapin på 1950 och 60-talen. Perls hämtade sina idéer från många olika håll bla Wilhelm Reich, Carl Rogers och Jacob Moreno, (grundaren av psykodrama).

Inom gestaltterapin ses människan som en som en helhet som består av en mängd delar.

Men summan av dessa delar är större en helheten. Trots att vi har dessa delar försöker vi strukturera vår verklighet till en helhet, en gestalt som upplevs som meningsfull.


Vi använder gestaltterapin både på individer, grupper och i familjeterapi.