- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Comunicera Psykodynamisk Terapi, Psykolog

Psykodynamisk Terapi, Psykolog

Den psykodynamiska terapin bygger på flera delar från psykoanalysen. Här utforskar man patientens känsloliv både i nutid och i dåtid. Den omedvetna dimensionen med dess komplexa konflikter och symboler grundläggs tidigt i barndomen och dessa omedvetna mönster och krafter ger sig till känna i den terapeutiska relationen.

Psykoterapi och dess psykoanalytiska varianter i synnerhet kräver lång utbildning, fyra till fem år och ibland mer. Många gånger krävs det att den studerande har minst 40 timmar egenterapi. Psykoterapi analyserar djupa omedvetna beteendeproblem och mönster hos patienten, snarare än att koncentrera sig på att lösa de uppenbara symtomen. Psykoterapi handlar om radikala omfattande personlighetsförändringar som är mer robusta än de som görs i andra former av terapier.

Psykodynamisk terapi kräver mycket tid, ibland flera gånger i veckan i flera år. Det finns idag dock psykodynamiska terapeuter som arbetar med ett kortare tidsperspektiv.