- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Comunicera Psykodrama

Psykodrama

Psykodrama är en aktiv, holistisk och kreativ gruppterapimetod, som skapades av dr. Jacob L. Moreno på 1920-talet och senare vidareutvecklades i samarbete med hans hustru, Zerka T. Moreno.

Psykodrama är baserat på sociometri, en teori om människors relationer och nätverk, och på en livsåskådning, som betonar människan som en fri och skapande varelse.

Psykodrama använder sig av skapande uttrycksmedel för att bearbeta och lösa mellanmänskliga konflikter och inre blockeringar samt för att frigöra och utveckla spontanitet och kreativitet.