- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Allmänt om ångest


Ungefär 10 - 15% av världens befolkning lider av någon form av ångestrelaterad sjukdom. Mycket av det som vi trodde oss veta för bara ett par år sedan har visat sig vara felaktigt. Det finns fortfarande mer som vi inte känner till än vad som är känt om panikångest.
Den senaste forskningen kring kroppen har dock gett oss nya infallsvinklar
som avslöjar nya hemligheter. Vi får också komma ihåg att den klassiska
psykiatriska tolkningen av panikångest är sedan 1981. Detta innebär att
sjukdomen är mer komplex och kräver en mer multidimensionell diagnostisering än tidigare.

Hur kommer det sig att två personer under samma omständigheter kan reagera
så olika? Är vissa av oss helt enkelt födda mer nervöst lagda? Finns det
något man kan göra åt det, om man nu är en av dem? Javisst, självklart kan
man det.

Vad är generell ångest (GAD)

Vanliga frågor om ångest och panikångest.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vad är ångest?

Ångestrelaterade sjukdomar är de mest vanliga bland återkommande mentala
sjukdomar. Det finns olika typer av ångest och de brukar kategoriseras i
fem olika grupper:

Generell ångest (GAD)

Panikångest (PD)

Tvångstankar och tvångssyndrom (OCD)

Social ångest (SAD) och övriga fobier

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vad är panikångest?

En panikångestattack är en period av intensiv rädsla och obehag, som brukar
associeras till ett antal olika somatiska och kognitiva symtom enligt det
amerikanska psykiatrikerförbundets standard (DSM-IV). Det är vanligt att
attacken har en plötslig start, som byggs upp till maximal intensitet inom
10 till 15 minuter. En attack varar sällan längre än 30 minuter.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vad är skillnaden mellan ångest och panikångest?

På sätt och vis är det samma sjukdom, eftersom de har liknade symtom.
Generell ångest (GAD) saknar de häftiga attackerna och är mer av
kognitiv/känslomässig natur, medan panikångest är mer av
somantisk/dysautonomisk karaktär.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vad kan vara tecken på ångest?

Svettningar

Muskelspänningar

Magbesvär eller diarre

Svälj svårigheter

Sömnstörningar

Nervighet, ledsamhet

Energibrist

Koncentrationssvårigheter

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vad kan vara tecken på panikångest?

Hjärtklappning

Svettningar

Skakningar

Andnöd

Kvävningskänslor

Bröstsmärtor

Sväljsvårigheter

Kväljningar eller problem med mag-tarmkanalen, diarre

Yrsel eller kittlande känslor

Känsla av kyla, rodnad eller värmevågor

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Om jag har något av ovanstående symtom betyder det

Närvaron av ett eller flera symtom behöver inte betyda att du har ångest.
Allt beror på hur mycket symtomen stör dig och ditt beteende, tänkande
eller ditt liv i övrigt. Om du känner oro under en längre period - och då handlar
det om flera månader - kan det vara värt att kontakta en kompetent
psykolog, terapeut eller psykiatriker.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vad orsakar ångest?

Tyvärr kan vi ännu inte säga exakt varför ångest eller panikångest bryter
ut. Förr trodde man att orsaken till panikångest var hypervigilance,
katastroftänkande eller hur man tolkade verkligheten. Det var inte ovanligt
att man trodde människor var schizofrena.

Vi vet att kemikalier i signalsubstanser som serotonin och dopamin är
inblandade. Det finns också bevis för att det kan finnas genetiska orsaker.
Många med ångestrelaterade sjukdomar kan märka att andra medlemmar i
familjen har liknande ångest. De kanske visar eller döljer den på ett annat
sätt. Hur man uppfostrar barn kan också spela in. Det verkar också som om
den kliniska ångesten är olika för olika människor.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vad orsakar panikångest?

Länge var forskarna inställda på att det var tankemönster och katastroftänkande som orsakade panikångesten. Idag vet man att det är mycket mer komplicerat än så. Forskarna är idag ganska överens om att det är många olika orsaker - genetiska, biologiska, neurologiska och psykologiska faktorer - som spelar in.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Hur vanligt är det med ångest?

Ungefär 10 - 15% av världens befolkning lider av någon form av ångestrelaterade sjukdomar. Det är viktigt att komma ihåg att ångestrelaterade sjukdomar är verkliga och bör tas på allvar.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Hur vanligt är det med panikångest?

Ungefär 10% av befolkningen drabbas någon gång under sitt liv av en eller
flera panikattacker. Mellan 3 och 4 % av befolkningen har
återkommande panikattacker. Av alla de som lider av panikångest drabbas 1,5% av en
allvarligare art. De får attacker som uppnått sin maximala intensitet inom
tio minuter, med minst fyra attacker under den senaste månaden och minst en
attack som orsakat minst en månads oro för en ny attack.

Ungefär hälften av fallen börjar i barndomen eller tonåren. Sjukdomen
varierar med tiden och tillfällen med svårare eller fler symtom hör ofta
ihop med stress eller andra problem i livet.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Går det att bota ångest?

Ja, i de flesta fall går det att bota ångest - antingen med kognitiv
beteendeterapi eller medicinering. För bara några decennier sedan fick
klienter bota sig själva av egen kraft eller självmedicinera med alkohol
eller nervmediciner. De kunde i värsta fall bli inskrivna på ett
psykiatriskt sjukhus. Idag vet vi att även om du inte kan läka din ångest
helt, går det i varje fall att kontrollera den.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vem kan ställa diagnos?

Det finns en mängd olika yrkesgrupper som kan ställa diagnos. Psykiatriker,
psykologer, kognitiva terapeuter, legitimerade psykoterapeuter,
familjeterapeuter, läkare på vårdcentraler och läkare inom sjukvården eller
på privata mottagningar.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Var hittar jag en bra terapeut?

En bra start kan vara att titta i telefonkatalogen i de gula sidorna under
legitimerade terapeuter eller psykologer. Där kan du hitta telefonnummer
och adresser. Du kan också finna hjälp hos olika kriscentra.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Varför skärper sig inte människor med ångest och p

De flesta önskade säkert att det var så lätt. För många människor kan
ångest och rädslan som följer i dess spår vara outhärdlig. Vi får därför inte
betrakta ångest och panikångest som en svaghet. Det är en sjukdom som
kräver behandling och går att bota.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Är en person som har ångest eller panikångest gale

Nej. En person som drabbats av ångest eller panikångest är inte galen. Han
eller hon är precis som du och jag fast lite mer orolig i vissa
situationer.

Vi kan alla drabbas av detta någon gång under livet. Så många som 10 % av
befolkningen kan få en panikångestattack varje år (Barlow, 1988; Klerman et
al., 1991). Det är inte ovanligt att attackerna dyker upp i andra
sammanhang - exempelvis som en effekt av social ångest, GAD eller egentlig
depression enligt (DSM-IV skalan).

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Är ångest något man drabbas av eller föds man med

Bevis tyder på att panikångest har en tendens att gå vidare i familjen, ca
30 % av de barn som har föräldrar med panikångest utvecklar det själva. Det
är också vanligare med andra former av ångest eller alkoholmissbruk i
familjer där någon har panikångest.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Är orsakerna till ångest psykologiska eller biolog

Orsakerna till ångest klassas vanligtvis som både psykologiska och
biologiska. Ett psykiskt trauma kan resultera i fysiska problem och vice
versa. Det är inte alltid enkelt att se vad som orsakat ångesten eftersom
det oftast är flera faktorer som bidrar till uppkomsten. Det kan ibland
vara så att obearbetade obehagliga händelser i barndomen fortfarande sitter kvar
och bidrar till olika konflikter.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Är fler sjukdomar kopplade till ångest?

Ja det är inte ovanligt att personer med stark ångest drabbas av andra
närliggande ångestrelaterade sjukdomar som bl a social ångest (SAD) och
tvångssyndrom (OCD). Ångesten kan också utvecklas till en depression,
eftersom man inte trivs i sin situation. Vidare har man noterat vissa
samband mellan panikångest och vissa magåkommor, problem från strupe och
bronker och fibromyalgi.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Hur länge går man i terapi?

Det är högst individuellt och beror på vilken terapiform du väljer. Om du
väljer kognitiv beteendeterapi, går du oftast mellan 12 och 20 sessioner i
genomsnitt. Då ingår inte den första omfattande utvärderingen. Svårare
ångest kan ibland ta lite längre tid. Hur länge du ska gå i terapi,
beslutar du tillsammans med terapeuten. Psykoanalys kräver oftast längre tid
Tillbaka till frågorna

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Hur länge dröjer det innan terapin verkar?

Det är högst individuellt. Det kan ske framsteg redan efter ett par
sessioner, men oftast tar det lite längre tid. Det kan handla om upp till
två månader innan man når full effekt. Arbetar du intensivt i en grupp
mellan 3 - 4 timmar om dagen, bör du märka resultat och förändringar efter
tre veckor.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vilka är de största problemen med ångest?

Att vi inte vet tillräckligt om den och att många drabbade inte söker hjälp
på grund av rädsla för medicin eller terapi.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Varför skall jag söka hjälp?

Utan behandling kan:

Din ångest fortsätta i åratal.
Ditt liv avsevärt begränsas.
Det kan vara svårt att stanna kvar i en relation.
Din ångest leda till drog- eller alkoholmissbruk.
Det blir svårare att behandla din sjukdom.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vilken är prognosen för ångest vid behandling?

Prognosen är mycket god - speciellt om du medverkar aktivt till att komma
till rätta med dina problem. Många klienter har tillfrisknat snabbt med
hjälp av terapi och medicin.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vilka behandlingsmetoder rekommenderas mot ångest

De två vanligaste behandlingsmetoderna mot ångest och panikångest är
medicinering och kognitiv beteendeterapi. Man kan också kombinera de båda.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Varför söker så få hjälp?

Många skäms och drar sig undan. Man vill inte bli stämplad som sjuk i
huvudet. Det är inte ovanligt att man skäms för sitt beteende, samtidigt
som man bär på en rädsla för att bli uppfattad som knäpp, konstig eller galen.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vilka mediciner används?

Här får du en förteckning över olika mediciner som används för att behandla
olika former av ångest:

Icke-selektiva monoaminåterupptagshämmare:
Anafranil, Klomipramin
Surmontil

Selektiva serotoninåterupptagshämmare:
Cipramil
Seroxat
Zoloft

MAO - hämmare, selektiva typ A - hämmare:
urorix

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vilken medicin fungerar bäst?

Det finns egentligen ingen medicin som är bättre än någon annan. De olika
medicinerna inom samma grupp är ungefär lika effektiva, men eftersom vi har
olika kroppskemi, påverkar de olika medicinerna oss olika.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Hur mycket kan medicinerna hjälpa?

Det är helt individuellt, men generellt lindras symtomen för de flesta. Det
tar oftast mellan sex till tolv veckor innan medicinen verkar. Den
huvudsakliga uppgiften för dessa mediciner är att öka tillgängligheten av
signalsubstanser mellan synapserna i hjärnan.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Medicinen hjälper inte - ska jag sluta?

Alla reagerar olika på mediciner. Du bör inte själv avbryta en medicinering
vare sig det känns bra eller dåligt. Det är viktigt att du tar kontakt med
din läkare eller psykiatriker innan du gör förändringar. Om medicinen inte
fungerar, får du och din läkare försöka hitta andra alternativ.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vilka olika former av terapier finns det?

Det finns många olika former av terapier. De har ofta olika teoretisk grund
och olika metoder. Starkt förenklat kan man säga att det finns två
huvudgrupper av terapi:

Den s k dynamiska psykoterapin, som mer eller mindre bygger på
psykoanalytisk teori och tradition.

En nyare form av terapi är kognitiv terapi (KT) och kognitiv
beteendeterapi (KBT).

Skillnaderna mellan dessa är mest av teoretisk natur. De flesta terapeuter
arbetar på liknande sätt idag.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vad är psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi har sitt ursprung i psykoanalysen och Freuds teorier.
Man arbetar från uppfattningen att det omedvetna och komplexa konflikter
och symboler grundläggs tidigt i barndomen. De omedvetna mönstren gestaltar sig
sedan i det terapeutiska mötet. Den psykodynamiska terapin inriktar sig på
att hjälpa människor till insikt om sina problem genom att resonera sig
fram till nya tankesätt.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vad är kognitiv terapi?

Kognitiv terapi är:

Det allra viktigaste med kognitiv terapi är att komma till rätta med
dysfunktionella tankestrukturer. Det sker genom en kontinuerlig utforskning
och bearbetning av de negativa tankemönster som håller problemet på plats.
Ett annat viktigt grundantagande är att tankar, känslor och beteenden
hänger hop. Många av våra känslor föregås oftast av sekundsnabba automatiska,
förbipasserande negativa tankar, som kan förstärka dysfunktionella
tankeprocesser. Dessa kan mycket väl vara så snabba att det blir svårt för
oss att ens vara medvetna om dem.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Hjälper alkohol i lagom mängd för att lindra ånges

Det kanske hjälper dig tillfälligt, men i det långa loppet kommer alkoholen
bara att förvärra dina symtom. Det kan också vara skadligt att blanda
alkohol med din medicin. Denna blandning kan utveckla eller förvärra en
redan befintlig ångestproblematik.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vad är exponeringsträning?

En form inom beteendeterapin kallas för exponeringsträning. Denna teknik är
användbar vid bl a tvångssyndrom, ångest och depression. Den bygger på
erfarenheten att ångesten minskar efter det att man regelbundet utsätter
sig för sådant som man är rädd för samtidigt som man lär sig att slappna av.
Därför bör människor med tvångstankar om bakterier ta på saker, som kan
var orena (som till exempel pengar eller dörrhandtag) tills ångesten
försvinner. För en del personer som har tvångssyndrom kan detta upplevas som väldigt
ångestframkallande. Det finns till och med de som tror, att de ska bli
galna om de utsätter sig för exponering, men det finns det inga som helst bevis
för. Självklart kan det vara mycket obekvämt i början, men det är
definitivt inte farligt. Dessutom kommer ångesten ofta under korta perioder och under
kontrollerade former.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vem har tillgång till min information?

Vanligtvis är all information hemlig - förutom när:

Myndighet kräver det. Detta är dock mycket ovanligt.
Du ska skada dig själv eller andra.
Om terapeuten behöver konsultation.

Om du vill kan information lämnas till exempelvis släktingar, nya terapeuter, advokater
eller försäkringsbolag bara med din tillåtelse.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Kan stress utveckla ångest?

Man kan märka en avsevärd försämring av GAD - och OCD - symtomen under
stressiga perioder. Stress orsakar inte ångest, men en stressig händelse
kan utlösa sjukdomen eller förvärra den.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Måste människor med panikångest läggas in på sjukh

Merparten av de som lider av ångest och panikångest kan behandlas utan att
behöva läggas in. Det kan vara aktuellt att lägga in personer med mycket
svår ångestproblematik, men det är inte så vanligt.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Kan man resonera sig ur ångest och panikångest?

Panikångest kan ha många olika orsaker. I flesta fall är kognitiv terapi att föredra. Då det handlar om tunga kräkningar kan psykodynamisk fungera ochså. I de flesta fall är kognitiv terapi att föredra.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Hur kan familjen vara till hjälp för någon som dra

Många familjemedlemmar kan uppleva en stor hopplöshet när någon i familjen
drabbas av ångest. De vet inte hur de ska hjälpa till. Det första du bör
göra är att lära dig så mycket som möjligt om själva sjukdomen, dess
orsaker och behandling. På så sätt är det lättare för dig att hjälpa personen som
lider av ångest att få professionell hjälp.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Hur hjälper man någon som har ångest eller panikån

Det kanske viktigaste man kan göra är att inte raljera med sjukdomen och tycka att de skall skärpa sig. Det är också viktigt att medverka så att en person som lider av allvarlig ångest får en diagnos ställd och kommer till en bra terapeut.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Hur får jag ut mesta möjliga av terapin?

Håll avtalade tider och deadlines.

Var öppen och ärlig.

Gör dina hemuppgifter.

Ge din terapeut feedback på om ni är på väg åt rätt håll.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vad gör jag om jag får självmordstankar?

Ignorera inte kommentarer om självmord! Om du lider av depression,
samtidigt som du har panikångest, befinner du dig i riskzonen. Tala med din terapeut
så att du får rätt medicin. Om du väntar alltför länge, kan det bli värre
och svårare att göra något åt självmordstankarna. Tunga obehandlade
depressioner ökar risken för självmord med ca 15 %.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Här kan du diskutera och ställa frågor om självmordstankar, ångest och panikångest