- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Allmänt om viktminskning


Under flera år har du kämpat med din vikt och funnit att det kanske inte alltid fungerat så bra.
En av de idéer som skiljer oss från andra modeller om viktminskning, är att vi lägger mycket större vikt vid psyket något som andra glömmer helt och hållet. Man behöver inte vara någon NASA-ingenjör för att räkna ut att det är mycket lättare att gå ner i vikt om man är psykiskt stark än om man befinner sig i ett dåligt tillstånd, eller hur? Gud var väldigt rättvis när han skapade människan - de flesta av oss har fått en väl fungerade hjärna med en fantastisk neurologi. Det enda misstaget Gud gjorde var att han glömde skicka med instruktionsboken.

Du kanske tror att det handlar om ännu en modell eller diet. Låt oss därför redan från början göra klart att det inte alls handlar om någon ny form av diet! Att kontrollera sin vikt handlar inte om att lära sig något nytt. Vi vill att du skall återerövra de kunskaper som du föddes med, men som du av olika anledningar glömt bort. Efter att du börjat arbeta med dig själv och sakta men säkert mår allt bättre, så kommer du att få viktminskningen på köpet. Att du dessutom också får ett bättre självförtroende är något du får leva med...

Jag Jonas Gåde kom först i kontakt med viktminskningsproblem i mitt arbete som terapeut.
Genom min karriär har jag mött hundratals personer som brottats med viktproblematik. Ganska snart insåg jag att övervikten många gånger inte är själva problemet, utan ett symtom på andra problem. Den viktigaste anledningen till att jag skrev den här boken, var att det inte fanns någon bok som utgick från att problemen måste angripas vid källan.

Innan du börjar göra förändringar med dig själv vill vi att du skall veta varifrån de här iderna kommer och vad det är som gör att de fungerar. Vårt program Tjockholmen utan kameror baserar sig på vårt POWERTHINKING koncept, som använts framgångsrikt i förändringsprocesser inom områden som depression, ångest, panikångest, stress, social fobi mm. Konceptet har sedan anpassats och vidareutvecklats för viktminskning tillsammans med Susanne Dalsätt (livsstilscoach) och Lars Johansson (licensierad tränare).

Det kan samtidigt vara på sin plats att tala om vad den här Tjockholmen utan kameror inte handlar om. Den handlar inte om att du slaviskt skall räkna kalorier eller tvingas följa en modell till punkt och pricka. Det är vi övertygade om att du fått nog av redan...!

De flesta klienter vi arbetat med berättar ofta om dålig självkänsla, tröstätande och dålig karaktär. Alla dessa hinder sitter i din hjärna. Ditt första steg blir därför att du skall börja lära känna dig själv bättre och förstå varför du reagerar som du gör. En av nycklarna till din viktminskning ligger i att vara medveten om de negativa tankar och känslor som finns inom dig. Om du inte börjar arbeta med dig själv och de egentliga orsakerna till varför du tröstäter, kommer du snabbt att gå upp i vikt igen.

Vi skiljer på två olika typer av överviktsproblematik. Den första kallar vi för vanlig övervikt för att den i mångt och mycket handlar om dåliga vanor och bristande kunskap. Den andra typen väljer vi att kalla medicinsk överviktsproblematik. Här talar vi om ett matmissbruk av djupare karaktär där det kan finnas medicinska, biologiska och psykologiska orsaker. Här innefattar vi också anorexi och bulimi.

Oavsett vilken kategori du tillhör så skapar din övervikt förändringar i ditt tänkande och beteende. Våra ideer kräver att du tar ett beslut där du tar ansvar genom att vara sann mot dig själv istället för att hänga upp ditt liv på en diet eller modell.

Det kan finnas många orsaker till att ditt liv inte fungerar så som du önskar. Du kanske hittills inte varit medveten om vilka effekter din uppväxt har haft på dig. Det kan till och med vara svårt att minnas eller ens förstå hur vissa saker i din uppväxt kan vara orsaken till en del av dina problem.

Jag kanske inte alltid har rätt men du kan lita på att jag inte säger någonting som jag inte tror är sant. Det kan finnas delar i det här programmet som utmanar dina nuvarande föreställningar och värderingar. När det inträffar - se utmaningen, och anta för ett ögonblick att det du läser är sant. När du väl gått igenom programmet kan du ta ställning till vad du vill ta till dig nu direkt eller vad du vill vänta med att använda till lite senare.

Den här boken skiljer sig från andra genom att den i första hand är mer fokuserad på hur du skall lösa dina problem, än varför du har dem. Behandla den här boken som en kunskapskälla som du återvänder till. Jag har skrivit den för att den skall läsas session för session. Tjockholmsbibeln kommer att lära dig nya saker som du inte visste. Det i sin tur kommer att innebära att du förstår varför du gör det du gör eller inte gör det som du borde göra. När du arbetar dig igenom det här programmet kommer du att upptäcka att det finns mer resurser inom dig än vad du tidigare varit medveten om. Allt du behöver göra är att tillåta nya ideer och tankar påverka dig. Ifrågasätt gärna varje ord du läser, men pröva det. Du kan alltid gå tillbaka till ditt gamla tankesätt om det nya inte ger det önskade resultatet. I nästan varje session, kommer du att hitta övningar att göra. De finns inte där bara för att fylla upp sidorna. Tanken är att du skall använda dig av dem och att du stannar upp....just då och använder övningen som ett tankeexperiment. När vi skriver ... som vi gjorde alldeles nyss, så finns inte punkterna där för att vi glömt något utan för att vi vill att du skall sakta ner och reflektera lite ... och fundera på vad orden väcker för tankar i dig.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur påverkar övervikten tänkandet, beteendet och d

Många överviktiga börjar automatiskt tänka negativt då de tänker på sig själva. Det är heller inte ovanligt att många överviktiga skaffar sig en stark extern referensram - de bryr sig mer om vad andra tycker än att lita på sitt eget omdöme. Många uppger ofta att de känner sig ledsna utan anledning, fast de kanske inte alltid visar det öppet. Man saknar motivation, blir mer apatisk (oengagerad) och trött. Vissa blir irriterade och medan andra får ett häftigt temperament.

Vissa känner sig inte trygga i närheten av andra och får svårt i det sociala livet. Socialt tillbakadragande är vanligt och kan på sikt leda till SAD, social ångest (fobi). Både Daniel och Peter i andra Tjockholmen brottades å sin sida med svårigheterna att vara ensamma vilket också kan vara ett problem. Några får dålig kondition, problem med hjärta, andning, nedsatt rörelseförmåga, svettningar, knäskador, diabetes etc. Andra får sömnsvårigheter - antingen kan de inte somna in eller så sover de inte tillräckligt djupt. De kan ligga vakna i timmar eller vara vakna många gånger under nattens gång och stirra i taket. En del sover väldigt mycket större delen av dagen, men känner sig ändå trötta. Många tappar aptiten och klagar över smärtor. Det är heller inte ovanligt att sexlusten försvinner.

Rejält överviktiga kan på sikt utveckla känslor av hjälplöshet, hopplöshet och värdelöshet som i sin tur kan leda till depression eller andra psykiska åkommor.

Vi vet inte hur angeläget det är för dig att göra förändringar med dig själv. Du kanske vill vänta tills du verkligen känner av allt faller ihop innan du börjar.
De flesta tror inte ens att det är möjligt att förändras. Jag vet inte vad du känner det vet bara du men skulle inte du finna det otroligt frustrerande om du i efterhand fick klart för dig att det faktiskt var möjligt att gå ner i vikt och må ännu bättre.
Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

TEST Passar Tjockholmen utan kameror mig?

Fundera över vad du skulle svara på följande frågor?

1. Upplever du att du har problem med övervikt?

2. Prioriterar du andra mycket mer än dig själv?

3. Känner du att du påverkas fysiskt på grund av din vikt?

4. Skulle du få bättre självkänsla om du gick ner i vikt?

5. Försöker du alltid att vara glad tillsammans med andra?

6. Tröstäter du?

7. Undviker du konflikter för att undvika andras ogillande?

8. Har du svårt att sätta gränser?

9. Har du dålig karaktär?

10. Känner du att du tappat bort en bit av dig själv?

11. Är din motion begränsad?

12. Är du besatt av mat, kalorier eller fett?

13. Upplever du att ditt liv skulle vara annorlunda om du hade ett bättre förhållande till din kropp?

14. Vet du tillräckligt om kostens inverkan?

15. Tar du kritik personligt?

16. Ältar du saker och har svårt att släppa saker som hänt?

17. Har du blivit behandlad för depression eller ångest?

18. Har du blivit behandlad med medicin eller varit inlagd?

19. Har du känt att du inte fått den hjälp du behöver för att gå ner i vikt?

20. Känner du ibland att du inte har kontakt med din kropp?

21. Har du svårt att minnas din barndom?

22. Har du varit utsatt för mobbing då du växte upp?

23. Känner du dig alltid så spänd och på din vakt, att du inte kan slappna av?

24. Tycker du att mat dämpar dina känslor?

25. Har du dagar då du inte riktigt tycker om dig själv???

Om du svarat ja på mer än 5 av frågorna ovan, så har du förmodligen problem med din vikt på ett eller annat sätt. Istället för att misströsta, kan du se detta som ett första steg mot bättre självkännedom. Det är nu du kan ta ett beslut om att börja arbeta mot ett hälsosammare liv där du för en gång skull satsar på dig själv.

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Myter om viktminskning. Gå ner i vikt och må bra

Ganska ofta hör man så kallade experter och andra säga att man mår bättre psykiskt av att gå ner i vikt. Det kan säkert vara sant i en del fall, men det är inte en uppfattning som håller fullt ut. Jag vill vända upp och ner på allt. Jag är av den uppfattningen att man först skall må bra sedan skall man ta itu med sin viktminskning. Det är mycket lättare att gå ner i vikt om man är psykiskt stark än om man befinner sig i ett dåligt tillstånd, eller hur??Därför är din viktigaste uppgift att arbeta aktivt för att må bra, eller ännu bättre psykiskt -sedan skall du ta itu med din viktminskning. När du inlett arbetet med dig själv och börjar må bra, kommer du att få viktminskningen på köpet. Att du dessutom får ett bättre självförtroende är något du också kommer att få leva med. De mest framgångsrika personerna när det gäller viktminskning jag träffat är faktiskt de som tänker minst på sin vikt.

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Myter om viktminskning. Övervikt är ett problem

Vi hör dagligen i press, radio, och tv om överviktsproblem i olika sammanhang. Vi förnekar inte att övervikt ställer till många problem men det är inte samma sak som att övervikten är själva problemet. Övervikten är i de flesta fall ett symtom på något helt annat som felaktiga kostvanor eller andra svårigheter. För oss är inte övervikt generellt ett problem utan ett symtom på andra djupare problem.

Det finns naturligtvis situationer då övervikten är problemet. I första omgången av "Tjockholmen" fick Josefina besked av programmets läkare att hon hade på tok för höga blodsockervärden, tårarna strömmade ner för kinderna Josefina var både chockad och ledsen. I det här fallet var det blodsockervärdena symtomet och övervikten troligtvis problemet. Det är viktigt att skilja på detta för det är ingen ide att ge sig på symtomen och tro att problemen löser sig av sig själva.

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Myter om viktminskning. Det hjälper att banta

Under decennier har bantning varit det vanligaste sättet att gå ner i vikt. Man följde ett program med kaloriräknande och restriktioner och hoppades bli av med överskottskilona för gott. Detta kan leda till att din kropps naturliga regleringssystem kommer ur balans, vilket i sin tur gör det ännu svårare för dig att lyckas. Om du inte äter tillräckligt mycket kommer din kropp att arbeta emot dig. Det största problemet är att dieterna inte har någon helhetssyn på hur man skall ändra sina matvanor. Detta innebär att så snart kuren är slut, återgår man till den vanliga kosten och går upp de kilon man just har blivit av med.?Låt oss återigen klargöra att Tjockholmsbibeln inte handlar om att du börjar någon form av ny diet eller att du slaviskt skall följa en modell. Det handlar om att du gör en total livsstilsförändring där du bygger upp ett naturligt förhållande till mat.

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Myter om viktminskning. Lågkaloridieter fungerar

En annan mycket vanligt förekommande myt är att du måste räkna kalorier för att gå ner i vikt. Detta fungerar ofta bra i början eftersom din kropp helt enkelt får för lite näring för att kunna bibehålla vikten. Det i sin tur kan leda till vätskeförluster, vilket medför lägre vikt. Problemet är att när din kropp vant sig vid ett lägre intag justerar den ämnesomsättningen efter det. När man avslutat dieten kräver kroppen färre kalorier än innan och om man återgår till sitt normala ätmönster, går man troligtvis upp igen- till och med snabbare än innan. Ett annat dilemma med dieter är att när du fokuserar på att inte äta för mycket kalorier och fett kommer din hjärna att leda dig in på fel spår. Din hjärna är som en värmesökande robot på det som du väljer att inte äta. Som du kanske redan vet finns ordet "inte" inte i hjärnan. Om jag ber dig att inte tänka på en blå bil som kör ner för en röd väg måste din hjärna först skapa sig en bild av det den inte skall tänka och sedan sudda ut det hela. Det innebär att ju mer du tänker att du inte skall äta fett eller kalorier, desto mer triggar du hjärnan att tänka på dessa saker. Vi kommer att prata mer om detta fenomen längre fram.

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Myter om viktminskning. Man blir fet av att sluta

Det är riktigt att det finns personer som går upp i vikt när de slutar röka. Fördelarna med att sluta röka är ändå många. Redan efter så kort tid som 48 timmar kommer dina smak- och luktsinnen att förbättras. Maten smakar bättre eftersom smaklökarna återfår full funktion och då kan man vilja äta mer. Det har också visat sig att kroppen verkar bränna överskottsenergi snabbare av nikotin, och det är därför man tillfälligt kan gå upp något kilo då man slutat röka

Nu när du bestämt dig för att gå ner i vikt är det kanske inte en bra ide att sluta röka samtidigt. Det kan du vänta med till senare. När man slutar röka kan man tyckas behöva ha något annat att göra med händerna eller något annat än en cigarett att stoppa i munnen och det vill vi ju inte, eller hur?

En morgon väcktes deltagarna av Lasse kl 06.00 för ett morgon pass i Tai chi alla kom upp utom Anette som klagade på att hon hade ont. Hon slapp vara med men Lasse våran tränare ville absolut att hon skulle komma ner till bryggan om stå bredvid och titta. Ett viktigt moment i Tai chi är att andas rätt i takt till rörelserna alla deltagarna rörde sig i mjuka Rörelser till Lasses kommando andas in andas ut osv.

Bredvid stod Anntte och rökte. Redigeraren som klippte filmen kopplade Lasses ord till närbilder på Anette så varje gång Lasse sa andas in så klippte han in en bild på Anette som drog ett djupt halsbloss och på andas ut så såg vi Anette blåsa ut röken i den tidiga morgonsolen.

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Myter om viktminskning. Din framgång mäts i hur må

Under inspelningen av ett avsnitt av Tjockholmen gick Therese och Edward 16 mil från Stockholm centrum till ön Yxlan där programmet spelades in. Edward gick ner flera kilo, men Therese minskade knappt någonting alls trots den enorma insatsen. Hur kunde detta komma sig? Det beror på att muskler väger mer än fett. Det innebär att man kan öka i vikt, och ändå vara i bättre form om man ökat sin muskelmassa jämfört med fettprocenten. Therese kommenterar att det skall till dödshot innan hon gör en sådan strapats igen.

Som en konsekvens, innebär detta att man kan gå ner i vikt och ändå vara i sämre form om man tappat mycket muskler och fått högre fettprocent. Detta är anledningen till varför vi på Tjockholmen inte alltid förordar vägningen som det bästa sättet att mäta sina framgångar. Du kan kontrollera om kläderna sitter lite lösare, om du ser slankare ut, om du har högre energi och om du känner dig piggare.

Snarare än att mäta din framgång genom hur mycket du väger, fråga dig själv:

- Mår jag bättre?

- Känner jag mig smalare?

- Hur passar mina kläder?

- Har jag mer energi?

- Äter jag när jag är hungrig?

- Ser jag friskare ut?

- Verkar jag gladare?

Vi tycker att dessa parametrar många gånger är ett bättre sätt för att kontrollera att du är på rätt väg.

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Myter om viktminskning. Mirakelpiller

Med jämna mellanrum presenterar viktminskningsindustrin mirakelpiller, drycker och andra produkter designade att ersätta mat, reducera din hunger och minska din kropps förmåga att ta upp mättade fetter. En del av dessa piller är vätskedrivande, vilket gör att du kan gå ner i vikt, men kroppen kommer att återgå till sin normala form så snart den får chansen. Man får dessutom in ämnen i kroppen som kan ge biverkningar och det finns fall med personer som fått ordentliga hälsoproblem efter att ha använt sådana här produkter.

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Allmänt om livsstrategier

Den ursprungliga bibeln hade 10 budord, men vi har valt att dubbla dem till 20. Dessa enkla, men kraftfulla antaganden, är varken trosläror eller psykiska lagar. De är bara mycket effektiva verktyg som kommer att vara till stor hjälp när du gör förändringar med dig själv. Merparten av alla de klienter jag arbetat med eller föreläst för säger att livet blev mycket enklare när de tog till sig dessa livsstrategier. De upplevde också att de hade större förståelse för andra människor.

Nedan finner du några av de grundantaganden som kommer att hjälpa dig i din förändringsprocess. En del har vi hämtat från NLP, andra från Dr Phillip C McGraw eller Dr Steven Convey och några är våra egna.

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 1. Kartan är inte verkligheten

Det här påståendet utgår från att det inte finns någon objektiv verklighet. Världen vi "opererar" i utgör bara vår egen personliga tolkning. Det beror på att vi filtrerar omvärlden genom våra fem sinnen, men också på att vi bär med oss våra minnen, värderingar och föreställningar. Det är denna process som gör oss unika som människor. Det vi upplever kan därför mer liknas vid en karta. Hur detaljerat vi än upplever verkligheten, så blir det bara en modell av den. Frasen: "Kartan är inte territoriet"myntades ursprungligen av den polske matematikern Alfred Korzpyski. Låt mig ge ett exempel:

Föreställ dig att en person bestämmer sig för att åka på semester med bil till Italien. Det första den personen gör är att införskaffa en bilatlas för att leta upp den färdväg som passar bäst. Varje år fortsätter han eller hon att köra samma väg trots att det under åren tillkommit massvis med nya vägar. En dag bygger man en tunnel och en helt ny motorväg genom hela alperna. Alla som kör efter den gamla kartan kör naturligtvis den gamla vägen. I den gamla bibeln berättas hur Moses gick runt i öknen 40 år. Idag vet vi att det hade räckt med 3 dagar för att gå den sträckan. Bara för att Moses hade gott om tid betyder det inte att du behöver använda hans karta och göra samma misstag. Du kan uppgradera din karta och skaffa dig nya valmöjlighet, som både sparar tid och pengar.

Du tror kanske att andra tycker att du är ful, stor och äcklig bara för att du själv ibland kan känna så. Det handlar mer om dina tankar än om verkligheten. Människor i din närhet som du känner fokuserar troligen på dig som person och dina olika egenskaper och kvaliteter. Tänk på att olika människor lägger märke till och uppskattar olika saker. Det behöver inte vara så som du kanske tror att det är.

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 2. Det finns en positiv intention bak

Nästa grundprincip är att det alltid finns en positiv intention bakom allting vi gör. Den positiva intentionen med att banta är att gå ner i vikt. Vid det här laget vet både du och jag att bantning inte är någon bra metod. Du riskerar både att gå upp flera kilo i vikt efteråt och att du får i dig för lite av de ämnen som är livsnödvändiga. Hur dumt det än är att banta, så finns ju den positiva intentionen att gå ner i vikt. Bakom alla beteenden, hur tokiga dom än är så finns det en positiv intention för personen som utför dem Om jag t ex skulle dricka alkohol innan varje föreläsning så skulle jag inte göra detta för att skada min lever. Min positiva intention skulle kunna vara att minska min nervositet.

Genom att ta reda på den positiva intentionen bakom ditt agerande ger du dig själv fler valmöjligheter och effektivare alternativ för att det du önskar ska uppnås. När vi tittar närmare på hur vi agerar i en del sammanhang, så är inte alltid vårt beteende förnuftigt. Det finns dock alltid ett syfte - hur fel tillvägagångssättet än är. Du kanske tänker att du är annorlunda att du inte är kontrollerad av att få "payoffs". Tyvärr är det livets lag - om du inte hittar dina payoffs, så innebär det bara att du inte tittat tillräckligt djupt! Förklara payoffs! Lättare ord - vet inte vad det skall vara skall tänka.

Du kanske inte är medveten om vilken form dina payoffs tar eller till och med föder payoffs som är direkt ohälsosamma. Du kanske bestraffar och förringar dig själv och spelar offer? Psykologiska vinster kan vara acceptans, beundran eller känna sig älskad osv.

Peter som deltog i andra omgången av Tjockholmen, kände sig väldigt obekväm med att vara ensam och utvecklade olika strategier för att hantera sina ensamhetskänslor. Han såg alltid till att ha massor av kompisar runt omkring sig vilket förde med sig mycket festande.

När Peter var värd och kompisarna kom för att hålla honom sällskap fanns det alltid öl och snacks i överflöd. Payoff-en med att ha kompisar omkring sig var kanske inte att ruinera sin ekonomi utan att slippa vara ensam.

Frågan är också om det är så att du vinner något på att fortsätta leva på ditt gamla sätt? Vad är det i så fall? Så länge vinsterna av att hålla kvar i det gamla mönstret väger tyngre än att ändra kurs till en mer hälsosam livsstil, kommer du att stanna i ditt gamla mönster. När du väl bestämt dig för att ändra kurs och ser vinsterna med detta nya sätt är du på rätt väg. För att komma till rätta med ditt negativa beteende måste du förstå vilka fördelar du skapar genom att vara överviktig. Först när du kommer fram till den positiva intentionen, har du en möjlighet att göra en förändring. Det kanske har gått så långt, att ditt beteende är så automatiskt att du inte längre reflekterar över det du gör? Tro mig - det finns alltid någon form av payoff, annars skulle du inte göra det!

- Vilka fördelar har du av att fortsätta väga för mycket?

När det gäller mänskliga relationer och någon sårar dig eller beter sig allmänt klantigt, kan det vara bra att komma ihåg att för den personen så är det just då den enda möjligheten - även om det verkar ologiskt utifrån alla andras perspektiv. Genom att försöka förstå vad den personen har för positiv intention, ökar också din förståelse och ödmjukhet, samtidigt som du kan komma upp med alternativa lösningar.

Om du tycker det jag säger verkar konstigt, kan du naturligtvis fortsätta att tro att dina och andras negativa beteende beror på en obotlig dumhet, och inget annat!

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 3. Du är ansvarig

Ingen modell i världen kan hjälpa dig gå ner i vikt, du måste själv ta ett beslut och inse att du "äger" problemet. Om du vägrar äga problemet så kommer du inte kunna lösa det. Så fort du har accepterat att problemet finns och att det är du som är ansvarig, blir det mycket svårare att inte göra något åt det. Att komma till insikt om varför du hamnat i den här situationen är naturligtvis en bra start, men det som räknas är att du gör någonting åt det. Om du vill lyckas så måste du vara ärlig med var ditt liv befinner sig idag, och vart du vill komma.

Du har resurserna och kunskaperna som krävs för att göra de förändringar du vill göra. Det finns ingen diet eller magisk formel som kan ändra ditt liv. Du kan få goda råd från din coach eller från experter, men till syvende och sist kommer dina framgångar stå i direkt proportion till vilken förmåga du har att på ett ärligt sätt inse att ansvaret är ditt.

En dag när jag kom ner i köket på Tjockholmen stod Helen och diskade. Det hade hade nu gått ca 10 veckor från det att jag hade träffat Helen första gången, och Helen hade minskat nästan lika många kilo. Jag frågade henne om hur allt kändes och hon svarade att hon mådde bra och att allt funkade bra. Provocerande som jag är, var jag bara tvungen att testa henne lite...
Jonas -Hur kan du vara så säker på det? frågade jag. Helen stirrande på mig med sina intensiva gröna ögon:
Helen -Jag kommer aldrig aldrig att bli tjock igen!
Jonas -Hur vet du det? frågade jag.
Helen -Du, jag såg mig själv i spegeln idag och såg en Tjockis.
Jonas -Jaså, vad såg du innan då när du vägde 10 kilo mer?
Helen -Jag såg ingen tjockis i alla fall! Kan inte du förklara för mig hur det kommer sig att du ser tjockare ut i spegeln nu när du väger 10 kilo mindre?
-Jag är ingen expert! Du kan väl förklara hur det kan vara så sjukt?

Jonas -Jag skall berätta det för dig, men vi tar det när alla är med nästa helg.

Jag lämnade Helen och gick ut i det vackra solskenet. En sak var i alla fall klar: Nu ägde Helen problemet med sin övervikt på ett sätt hon inte hade gjort tidigare - ett stort steg framåt!
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 4. Inga misslyckanden - bara feedback

Personlig utveckling handlar om lärande. Ibland händer det att klienter missar en tid och ber om ursäkt. Jag brukar skoja med dem och förklara att jag inte är någon katolsk präst, de behöver inte be om ursäkt - bara göra bättre nästa gång...

Det största felet är inte att göra misstag utan att inte lära sig av sina misstag. Jag försöker att se det så här: om ett beteende inte ger mig det önskade resultatet så är det bara information (feedback) som ger mig möjligheten att ändra mitt beteende. Feedback är varken bra eller dåligt. Det är bara information som kan hjälpa dig i riktning mot ditt mål.
Om misstag inte existerade skulle vi inte kunna gå vidare mot lyckade resultat. Du kommer få ännu mer förståelse för att "misslyckande" är en nödvändig fas som du måste gå igenom för att utvecklas. Feedback är frukost för människor som vill utvecklas. Bara för att du inte lyckades behålla din målvikt förra gången för flera år sedan, när du försökte gå ner i vikt, behöver det inte betyda att du inte klarar det den här gången.

Robert Dilts, känd forskare inom neurologi och kognitiv terapi, berättar om en god vän han har, som är uppfinnare. Han prövar mängder av saker som inte fungerar. En gång frågade Dilts honom: Hur hanterar du dina besvikelser, när det inte fungerar? Uppfinnaren svarade: "Jag inser bara, att det är lösningen på ett annat problem."

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 5. Om det du gör inte fungerar - gör

En av de starkaste instinkter människan har är att göra vad som är naturligt och vad hon vant sig vid. Det är denna grundinstinkt som gör det så svårt för oss att lära oss något nytt.
När saker inte fungerar fortsätter de flesta människor att göra samma sak oftast mer intensivt. Många människor tenderar också att göra samma saker om och om igen. Förmodligen finns det en rädsla för att testa nya saker. Det kan också vara en viss obetänksamhet som gör att man tror man ska få ett annat resultat än de gånger man tidigare provat med samma metod?

Du har säkert iakttagit en fluga som på sommaren flugit vilse. Den kämpar genom att ta sats mot fönstret om och om igen med samma resultat. Helt ovetande om att lite längre fram finns det ett öppnat fönster som leder till friheten. Envist fortsätter den ta sats och flyger med full kraft in i fönsterrutan, och det är därför du hittar så många döda flugor på fönsterbrädorna. Du behöver inte göra samma misstag. Det är ingen mening att du prövar samma metod eller strategi om och om igen om det leder till samma resultat.

Kom ihåg att dina begränsningar inte ligger i territoriet utan i din karta. Om du vill ha samma resultat - fortsätt på samma väg. Om du vill något annat - gör något annat.

Att utforska varför du inte kommer dit du ville kommer inte att hjälpa dig. Det spelar ingen roll hur många varför eller därför du kommer upp med - Du fortsätter ändå längs samma gamla hjulspår. Om du provar samma diet om och om igen, får du samma resultat. Vill du ha ett annat resultat, måste du våga prova något annat!

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 6. Att ha flera val är bättre än inge

Eller som en patient en gång sa till mig: "Löjligt. Ett val är perfekt för då slipper man tänka själv. Två val leder till inre konflikter. Tre val eller flera gör livet till ett helvete".
Om du inte lyckats gå ner i vikt tidigare är det bara information att det sättet inte fungerade.

Jag vet inte hur det är med dig, men man skulle ju också kunna säga:
"Ett val är inget val, två val är bättre än ett, tre eller flera val ger oss frihet att börja uppnå vårt mål. Sökandet efter alternativa vägar leder oss snabbare till vårt önskade resultat".

Ofta har vi fler val än vi vill erkänna för oss själva. Du har lärt dig att du har valet att kunna ta hand om det som händer dig som t ex misstag eller viktig information som gör att du ändrar ditt framtida beteende. Om du t ex prövar att springa och du finner att det är inte din grej alls om du bara har ett val så är det stopp för motion. Om du har flera val kan du testa inlines eller något annat. Om viktväktarna inte fungerar, ja då kan du pröva en annan modell.

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 7. Det finns ett samband mellan kropp

Varje sinnestillstånd i hjärnan skapar en representation i kroppen. Fundera bara på hur du känner dig fysiskt när du upplever glädje? Hur känner du dig fysiskt när du upplever besvikelse? Hur skiljer de sig åt? När du är glad känner du dig förmodligen upprymd och lätt i kroppen, hållningen är annorlunda och du har en ökad energinivå. När du däremot är besviken är det troligt att du känner dig tyngd och att du har mindre energi.

Om t ex stress fortlöper alltför länge utan återhämtning blir följden att hälsan drabbas. Det kan visa sig i form av olika symtom både psykiska som fysiska. Det kan röra sig om spända axlar, ont i ryggen, störd sömn, ökad irritabilitet och oro med mera. Detta innebär att psykisk press kan ge sig till känna i kroppen. Under senare år har man fått upp ögonen för att kropp och själ hänger ihop och det forskas mer kring psykosomatiska sjukdomar.

Man brukar säga att en psykosomatisk sjukdom är en kroppslig sjukdom som orsakas av olika psykiska faktorer. Både magsår och högt blodtryck är klassiska stressjukdomar. Jag är personligen av den uppfattningen att vi kommer att få se ännu starkare samband mellan psykiska och fysiska åtkommer framöver.

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 8. Det är handling som räknas

För många människor är viktminskning något man läser om i söndagsbilagorna, eller något man pratar med vännerna om. Det kan till och med vara något man önskade att man hade gjort eller kommer att göra i framtiden. När vi arbetar med klienter är vi inte intresserade av alla deras goda intentioner utan vad de skall göra för att lösa sina problem. En del människor väljer att läsa horoskop för att någon skall tala om för dem vad som skall hända istället för att skapa sin egen verklighet. Det spelar ingen roll hur goda intentioner du har, det är handlingar som sätter dina planer i verket. Vad vi vill se är resultat.

Hur skulle du uppleva följande scenario? Tänk dig att du låg på sjukhus och någon säger: "Jag tänkte jättemycket på dig. Jag kände för dig och det kändes i min mage den dagen du skulle opereras", men vederbörande kom inte.
Världen är full med offer som sitter och känner och tänker en massa. Det finns till och med ett talesätt som säger att det är tanken som räknas. Den personen som myntade det uttrycket kan inte ha tänkt så värst mycket. På denna planet är det inte tankar och känslor som räknas utan handling.

Livet du har nu är det enda du har, i vart fall i den här världen, då hjälper det om du:

- Tänker i handling

- Förväntar dig handling

- Handlar

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 9. Du skapar det du fruktar

Många gånger skapar vi omedvetet det vi fruktar. Vi gör detta för att vår hjärna både medvetet och omedvetet skapar filter som automatiskt hjälper oss att se det vi vill se. Dessa filter är varken bra eller dåliga. De bara finns där. Du kan jämföra det med en kamera som har långt objektiv. Om du har hållit i en kamera vet du att man inte kan få skärpa på skogen långt borta och samtidigt ta en bra bild av en skalbagge på nära håll. Precis på samma sätt fungerar dina filter. De väljer ut vad du redan "bestämt" dig för att se. Dessa filter leder sedan till att du "hjälper" eller "stjälper" dig själv genom att sortera bort alla nya tankar som inte passar in.

För att kunna leva ett behagligt och hälsosamt liv är det naturligtvis viktigt att lära känna sina egna filter och mönster.
Våra negativa filter hämtar alltid inspiration ur det som har hänt oss och guidas ofta av våra rädslor. Detta beteende påminner lite om att köra en bil framåt på en väg och inte se på den vackra vägen framför oss. Istället är vi hela tiden fullt upptagna av att titta i backspegeln hur dålig vägen var bakom och rätt som det är kör vi kanske i diket. Det är därför viktigt att hela tiden vara vaksam på sina filter så att du inte vilseleder dig själv.

Nedan följer ett exempel:

En kvinna har tidigare levt i en relation, där hon blivit bedragen flera gånger. När hon träffar en ny man, är hon hela tiden på sin vakt eftersom hon helt enkelt inte litar på honom - "Hon vet ju hur män beter sig". Hon börjar kontrollera honom alltmer, frågar vad han gjort på kontoret, går igenom i hans väska osv. Mannen känner inte att de tillsammans kan bygga en kärleksfull relation eftersom hans partner inte litar på honom. Till slut blir han så trött på situationen att han lämnar henne och kvinnan kan nu säga till sig själv: "Vad var det jag sa" Alla män är likadana?. Genom sitt beteende har hon skapat det hon fruktar!

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 10. Det viktiga med all kommunikation

Det spelar ingen roll vad du skall åstadkomma - du måste alltid kommunicera.
Det är inte ovanligt att vi inte vågar stå på oss och säga vad vi verkligen känner när vi lider brist på självaktning. Det är ganska vanligt när man t ex skall berätta att man känner sig sårad att man inte lägger någon tyngd och kraft bakom orden. Istället kanske man t o m ler eller skrattar samtidigt som man säger att man är besviken. Jag vet inte om ni minns Thereses första enskilda session med mig i programmet? Therese tyckte nog först att hon inte hade några direkta "problem" att diskutera men efter bara några ögonblick in i sessionen var hon i tårar när jag träffade hennes onda punkt... Alla i Thereses omgivning skulle nog skriva under på att hon är världens mest positiva tjej som alltid skrattar och som finner att ingenting är omöjligt. Självklart måste även sådana människor ha dagar när inte allt är på topp, men Therese hade stora svårigheter att visa detta - av rädsla för att då bli mindre omtyckt. T o m tårarna inför mig tyckte hon var ett svaghetstecken som hon hade svårt att visa för att hon inte ville uppfattas som negativ. Sedan dess har Therese jobbat en hel del med detta och konsten att säga nej. Hon låter meddela att hennes vänner nu uppfattar henne som en mycket mer säker person, om än troligtvis något av en nej-säjare ibland...

Du har tidigare lärt dig, att om ett beteende inte fungerar effektivt bör du försöka göra något annat tills du uppnår ditt mål. När du tillåter den här strategin att integreras i din attityd så kommer du upptäcka att allt går mycket lättare. På en gång förändras din kommunikation, både verbalt och icke verbalt (kroppspråk).
Hur vår motpart reagerar visar på något sätt hur det vi sagt landat. Det ger oss möjligheten att justera vår kommunikation om inte motparten har förstått vad vi säger första gången.

Det är viktigt att du samtidigt noterar effektiviteten i din kommunikation genom att se hur responsen blir. När bra kommunikation uppstår mellan människor uppstår något som vi kallar rapport. Det är den ömsesidiga förståelse som uppstår, när vi känner trygghet, tröst, öppenhet, harmoni och samstämmighet.

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 11. Tänk inte på en rosa elefant

Låt oss börja med att fråga oss själva hur vi representerar ordet "inte".
När du tänker på följande, var uppmärksam hur du noterar "inte".

- Tänk inte på en grön bil som kör ner för en röd väg?

- Ormen jagar inte hönsen?

- Hur gör du för att inte tänka på något?

- Hur gör du för att tanken skall försvinna?

Vad människor gör är att de först ser det som inte skall hända, för att sedan sluta tänka på det. Du kanske kan dra dig till minnes hur du tänkt då du gått på en diet? - Jag får inte äta fett nu. Pizza får jag inte äta heller. Om du är normalt funtad kommer din hjärna kontinuerligt att tänka på det som den inte får göra. Ju mer du tänker på att du inte får äta chips desto mer kommer du att tänka på chips och vips - så måste du ha chips. Inget annat mönster jag känner till skapar så mycket problem och så mycket trassel för överviktiga som att använda negationer när man pratar med sig själv.
Om du hela dagarna fokuserar på att du inte får äta fett och kalorier kommer du troligtvis att göra just det. Du blir helt enkelt fetare eftersom din hjärna kontinuerligt tänker på de förbjudna kalorierna. Genom att tänka rätt kommer du hjälpa din hjärna att fokusera på det som är viktigt för dig, och din kropp kommer automatiskt att följa din hjärna.

Kom ihåg:

Var uppmärksam på att negationer finns bara i språket. De existerar inte i verkligheten.

Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 12. En svala gör ingen sommar

Vi har talat lite om förhållandet till misslyckanden, men i den här sessionen gör vi det utifrån ett annat perspektiv. Inse att det är mänskligt att du ibland inte lever upp till dina mål. Du är trots allt mänsklig och ingen maskin. Även människor utan viktproblem gör misstag, missar en träning eller äter onyttigt ibland. Det viktiga är inte huruvida du ibland misslyckas att hålla dig till planen - en enstaka bulle äventyrar inte ditt program. Det är när du tar bullen som en ursäkt eller använder den som argument för att sluta träna och hålla fast vid din nya diet som du skapar dina problem. Du måste lära dig är att ett misstag inte äventyrar din målsättning, och att du kan fortsätta på din inslagna väg. Misstaget i sig är ointressant. Det som är viktigt är hur du förhåller dig till dina eventuella misstag...
Det finns en sekvens på engelska som väl symboliserar detta.

Lapse betyder ett litet misstag t ex du tar en kaka.

Relapse är ett återkommande misstag d v s du har missat träningen 3 ggr.

Collapse är när du slutar träna helt, och suget tar över.

Genom att förekomma dina eventuella misstag ökar du chanserna för att inte åka dit.
Fokusera på att det som är gjort är gjort, och att en enskild kaka inte skall få sätta stopp för dina planer att gå ner i vikt. Det är inget misslyckande bara feedback. Som vi tidigare påpekat handlar det inte om att slaviskt följa en diet om du vill gå ner i vikt. Se det som en övergång till en sundare och mer hälsosam livsstil. Det är heller inte någon fara om du äter 5 kakor någon gång. Allt är inte förstört bara för det och imorgon är en ny dag. Therese berättade i gruppterapin att hon försöker leva sitt liv så "normalt" som möjligt. Är det födelsedagsfirande med tårta på jobbet, så äter hon av den men försöker planera in den dagen som sin "ätardag". I början hade Therese enorma skuldkänslor när "misstagen" hände, men efterhand lärde hon sig att planera in en dag i veckan då allt är tillåtet och det hela blev mycket lättare. Idag använder hon "ätardagen" som en fortsatt sporre - "Idag har jag tillåtit mig att äta det här och det här, så nu måste jag vara riktigt duktig tills nästa vecka!" Annette flikade in att det viktiga är att se på hur vi äter i det stora perspektivet, i stället för att fastna i en enskild händelse. Det kändes skönt att avsluta sessionen: alla deltagarna verkade ha förstått vikten av det vi pratade om.
Kom ihåg att du alltid har olika val: Du har valmöjligheter hur du väljer att tänka och sedan hur du går till handling. Därför är det bra om du för anteckningar över dina eventuella misstag. Du kommer då lättare kunna undvika situationer där du har svårt att motstå något. Om du t ex vet att du ibland har lätt för att missa en träning, gå med en kompis så att du ökar pressen på dig själv.

Kom ihåg:

Det är inte misstagen i sig som gör skadan, utan det är ditt sätt att tänka över det som har hänt som skapar dina problem.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 13.Du är inte vad du gör

Ett av de största misstagen som vanliga människor gör, är att de identifierar sig med vad de har presterat. Vi agerar och uttrycker oss genom det vi gör, men det innebär inte att vi är det vi gör. Det finns inget beteende som helt och fullt beskriver oss som individer. När jag säger att jag är POWERTHINKING-terapeut, så är inte det allt jag är. Jag är och också författare till ett flertal böcker. Utöver det är jag också en vän, kock etc. Jag arbetade med en klient som hade identifierat sig väldigt starkt med sin vikt, och inte upplevde att hon var något annat än överviktig.

JG: Är det allt du är?

Klient: Nej, men jag är väldigt fet.

JG: Utöver att du är fet och överviktig, vad är du mer?

Klient: Jag är mamma till två barn.

JG: Utöver det faktum att du är mamma och överviktig, vad är du mer?

Klienten: Jag är (lång paus) omtänksam.

JG: Och vad är du, utöver det att du är tjock överviktig och mamma och omtänksam?
Har du några tankar eller känslor?

Klienten: Jag är en känslig person.

JG: Betyder dina barn mycket för dig?

Klienten: De betyder allt!

JG: Det är en sak som jag inte förstår: på vilket sätt hjälper du dina barn med att definiera dig själv som överviktig, istället för som en känslig och omtänksam mamma ?

Klienten: paus paus paus

JG : Hur skall dina barn kunna sätta värde på sig själva, när du nedvärderar dig själv?

Jag förklarade för henne att när människor säger "Jag är fet", "Jag är ful", "Jag är äcklig" så förlägger man, både medvetet och omedvetet, enskilda beteenden eller egenskaper på den egna identiteten. Genom den enkla övningen ovan lyckades klienten få en mycket bättre förståelse för att hon är mycket mer än bara överviktig. Kom ihåg att du inte är vad du gör, lika lite som du är det du känner... Du är mycket mer än så.

Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 14. Människor är inte trasiga, de fun

En av de grundförutsättningar vi arbetar med i Powerthinking, handlar om att de flesta människor har alla de resurser som krävs för att få sitt liv att fungera ännu bättre. Geniet Dr Richard Bandler brukar skämtsamt säga att det aldrig är för sent att ha en bra barndom, och jag kan inte göra annat än att hålla med.

Så länge du har en någorlunda intakt neurologi, har du alltid möjlighet att välja bättre alternativ. Vad POWERTHINKING vill lära dig är hur du utnyttjar din fulla potential.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 15. Skillnaden som gör skillnaden

Den här rubriken hämtar vi från den store tänkaren Gregory Bateson som först introducerade frasen "The difference that makes the difference". Många gånger möter vi klienter som tror att de måste göra omvälvande förändringar för att komma till rätta med sina problem. Tänk på att en extra smörgås varje dag ger runt åtta kilos viktökning på ett år, om du inte motionerar mer vill säga. Du kanske tycker att många andra har lättare än du att gå ner i vikt. Ofta är det så att man glömmer att en del människor har en betydande vardagsmotion som gör att de förbränner mer än någon med ett stillasittande arbete. Återigen, du måste lära dig är att värdesätta de små förändringarna - det är de som kan göra underverk! Anette valde att gå till en affär som låg lite längre bort när hon skulle handla. Genom att ta denna lilla extra promenad, så kunde hon med gott samvete köpa en tidning som hon sedan läste i lugn och ro på soffan.

Andra bra tips som gör skillnad:

- Gå i stället för att ta bussen eller bilen.
- Ta trapporna i stället för hissen.
- Arbeta i trädgården eller skotta snö i stället för att sitta och titta på tv.
- Byt standardmjölken till en lättare sort.
- Välj vatten i stället för öl eller läsk till maten.
- Välj tyskt, danskt och finskt riktigt grovt bröd.
- Inlagd gurka innehåller en hel del socker. Välj i stället färsk gurka.
- Ta en skiva ost i stället för tre.
- Byt kakan eller bakelsen mot frukt.
- Ät en smörgås mindre.

Går ner 5 kilo på ett år:

Om du i dag dricker två glas öl eller läsk per dag och byter till att dricka vatten i stället, kan du gå ner runt 5 kilo på ett år.

Går ner 8 kilo på ett år:

Att äta en smörgås då och då som du egentligen inte behöver kan i längden vara förödande för din vikt. Om du klarar att skära ner på en smörgås varje dag kan du gå ner så mycket som runt 8 kilo på ett år.

Går ner 10 kilo på ett år:

Tar du bort fikabrödet en portion varje dag, kan du gå ner runt 10 kilo på ett år.

Kom ihåg att en liten förändring är mer än ingen!
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 16. Jämförelsenoja

När vi lever våra liv är det naturligt att relatera till omvärlden omkring oss.
Redan tidigt lär vi oss att jämföra oss med andra. Vem är snabbast i klassen? Vem har
längst hår? Vem har den finaste cykeln? osv. Sonja Lyubomirsky berättar i sin bok "Varför är vissa människor gladare en andra" att olyckliga människor jämför sig mycket mer än lyckliga. Efter att ha träffat 1000-tals klienter, kan jag bara bekräfta hennes teorier: Det är tydligt att personer som inte ägnar sig åt social jämförelse mår mycket bättre.
Jag minns en underbar klient jag hade för några år sedan, en kille i 45-årsåldern som var forskare på ett laboratorium.

Klienten: -Jag vet inte om jag kan med och berätta det här, du kommer tycka jag är löjlig.

Terapeut: -Jag tvivlar på det, jag har hört det mesta.

Klienten (tittade på mig och log): - Förra nyårsafton så var jag på en fest i en lägenhet med ca 20 goda vänner. Allt var trevligt tills mitt x ringde och berättade att hon var på en stor nyårsbal med ett par hundra personer. Då blev jag fruktansvärt sur och tyckte allt kändes meningslöst. Som tur var ringde en annan kompis strax efter och berättade att han satt hemma hos sina föräldrar. Det räddade kvällen. Varför tänker jag så här? Det är ju sjukt. Det krävs en enorm styrka för att våga vara så öppen som denne klient var.

Vad vi måste lära oss är att ev. "misslyckande" alltid är relaterat till tid. Om du misslyckas i en tennismatch betyder inte det att du är en misslyckad tennisspelare. Det betyder bara att den 14 januari 2004 gick inte den matchen som du önskade. När det gäller våra personliga matcher vi utkämpar i livet fungerar det lite annorlunda. De flesta människor som sätter upp målsättningar har en tendens att fokusera på det som de inte har. Om du kontinuerligt fokuserar på hur långt ifrån din målvikt du är, kommer du bara göra allting mycket jobbigare för dig. Det beror på att det omedvetna många gånger automatiskt upplever problemen större än vad de är. Om du istället fokuserar på hur mycket mindre du väger sedan du bestämde dig för att tag i dina problem, om du fokuserar på hur mycket bättre du är från föregående dag, kommer du föda din hjärna med positiva signaler som gör det ännu lättare för dig att förändras.
Parallellt med tjockholmen i Tv, kör vi "tjockholmen" utan kameror. En klient som deltog i det programmet, tyckte inte de 30 första kilona var värda något - Det var först när hon kom till 60 kg som hon tyckte hon åstadkommit något!

Jämförelsenoja är något som vi ständigt återkommer till i gruppterapin. Therese har berättat att hon tidigare ständigt jämförde sig med sina medmänniskor: Hon tittade på hur deras jeans satt, hur mycket de hade och hur mycket deras bröst hängde. Var hårfärgen naturlig, eller inte? Klar hy? undrar vilket märke hon använder på sina krämer? Totalt ytligt, naturligtvis! Speciellt tydligt märker hon denna jämförelsenoja i fråga om träning: Överallt hör man hur, och hur mycket olika personer tränar och det är lätt att en sorts jämförelsenoja skapas. Efter ett tag lärde Therese sig egen. Det här är hennes egen kommentar:
- Bry dig inte om hur snabbt, snyggt, spänstigt någon annan springer/cyklar/whatever- för mig är det helt FANTASTISKT att jag(=sockerberoende soffpotatis) springer överhuvudtaget, om än bara 6 minuter åt gången... Och är det verkligen nån som bryr sig om att jag bara klarar 20 armhävningar? Förra året klarade jag ju bara 5! Och nu när jag faktiskt gått ner en del, kan jag bara konstatera att tjejens rumpa som jag jämförde min med för bara ett år sen ser betydligt
större ut än min nu...?

Frågor du kan använda dig av när jämförelsenojan griper tag i dig:

- Hur har jag kommit fram till att det här är så viktigt?
- Vad handlar det om egentligen?
- Varför kan jag inte vara nöjd med det jag har?
- Om jag nu får det jag vill, kommer jag bli lyckligare då?
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 17. Du lär människor hur de ska behan

Det är inte helt ovanligt att en del övervikta gör våld på sig själva, genom att inte sätta tydliga gränser. Dr Phil talar om att vi lär människor hur de behandlar oss. Generellt lär sig människor genom den feedbacken de får. Det betyder att du både medvetet och omedvetet kommer att ge feedback till de människor du har omkring dig.

När inte gränser är tydliga kommer dessa människor fortsätta att pressa sina gränser till dess att du sätter ner foten. Varje relation definieras därmed med hjälp av de inblandades beteenden. Detta sker antingen genom att du belönar dem, eller att du passivt tillåter dem fortsätta sitt negativa beteende. Jag arbetade under år 2000 i ett stort företag med en förändringsprocess. En av avdelningarna upplevde en massa friktion som grundade sig i att en av sekreterarna kände sig mobbad av sina arbetskamrater. När vi alla satt ner i grupp - cirka tio personer - så berättade hon kort vad hon kände. Hon redogjorde då hur hon känt sig mobbad under nästan 10 år. När jag frågade om hon tidigare berättat hur hon känt för de andra, svarade hon nej. Spontant svarade jag: "Då har du heller ingen rätt att känna dig förorättad." Processen fortsatte och vi diskuterade vad de andra hade gjort. Senare fick jag lite dåligt samvete för den mobbade tjejen och tänkte att jag kanske varit för hård mot henne. Samma kväll kom hon fram till mig och tackade. Jag försökte hålla masken och frågade varför hon tackade? Hon tyckte att hon fått chansen att säga vad hon kände, och berättade att klumpen hon haft i magen i 10 år nu var borta.

Det är inte säkert att du får det som du behöver genom att ge uttryck för det du känner, men du kommer må oändligt mycket bättre genom att stå upp för dig själv. Om du inte står upp för dig själv innebär det att din partner kommer att flytta fram gränserna till du säger stopp. Det spelar ingen roll vilken typ av relation det handlar om. Din partner kommer alltid att agera utifrån hur du reagerar. Det är inte alltid lätt att bryta gamla mönster, och det kan vara lämpligt att förvarna sin partner om man står i begrepp att göra stora förändringar med sig själv. Exempel: I två månader framöver kommer jag att fokusera mer på min viktminskning. Det kommer att medföra att jag inte alltid är hemma när du kommer hem. Jag har tänkt träna tisdag och torsdag, så de dagarna får du göra mat själv.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 17.Spela spelet

Människor som är överviktiga och samtidigt har en kinestetisk (känslomässig) profil har en tendens att fastna i sådant som de inte kan göra något åt. Energi binds härigenom, och leder samtidigt till att man försummar sådant som man skulle kunna göra något åt.

Vi sorterar problem i följande kategorier:

1. Direkt kontroll (Problem som går att göra något åt genom att ändra beteende.)

2. Indirekt kontroll (Problem som har att göra med andra människors beteende.)

3. Obefintlig kontroll (Problem som vi inte kan göra något åt, som t ex vårt förflutna eller omständigheterna i omvärlden.)

De flesta människor som kommer till mig för att få hjälp med olika problem, tror ofta att de kan kontrollera en människa eller en situation. Men kom ihåg att du bara är 50 % i en relation. Du kan inte ta ansvar för att din pappa saknade resurser att ge dig det du behövde eller att din mamma drack. Du kan bara ta ansvar för din situation och välja hur du ska reagera.

Många överviktiga som jag möter, brottas med problem som ligger inom kategori 2 och 3 (se ovan). Många gånger upptäcker vi att klienter har dåliga strategier när det gäller att sortera problem.

Problem som klienter har direkt kontroll över, kan bearbetas genom att vi ser över deras vanor och ger hemuppgifter. Problem som klienten har indirekt kontroll över, löser vi genom att hjälpa honom/henne att hitta nya strategier.

Problem som du har obefintlig kontroll över, kräver att du accepterar problemen och lär dig leva med dem - även om du inte tycker om det. På så sätt hindrar du dem från att få kontroll över dig. Att ändra våra beteenden, vanor och vårt sätt att se på problem ligger innanför vår inflytandecirkel.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Livsstrategi 18. Himmel eller helvete

Många av de överviktiga jag har träffat lever efter ett "svart eller vitt"-mönster. Det är precis som om de alltid måste ta sig från A till Ö på 5 röda sekunder. Det spelar ingen roll om det handlar om träning eller att reducera något på menyn - Allt skall ske på en gång. Helt plötsligt skall man sätta igång och träna 3 gånger i veckan, annars är det inget värt att ens träna.
Du kommer ihåg lapse, relapse, collapse? Den positiva intentionen är att då skall något göras, så skall det göras perfekt. Det är inte ovanligt att ett misstag används som ursäkt för att du skall sluta upp med dina föresatser. Nicklas som deltog i första Tjockholmen, tog i för kung och fosterland när det gällde både träning och kost. Vid ett tillfälle mellan programmen cyklade han 70 mil från sin hemstad Lysekil ända till ön Yxlan, i Stockholms norra skärgård där vi spelade in första omgången av Tjockholmen. Alla i expertteamet var överens om att Niklas skulle ha tagit det lugnare i sin viktminskning, men Niklas vägrade att lyssna. För honom fanns bara ett läge -svart eller vitt. När Tjockholmen var över orkade han inte hålla det hårda tempot, utan återgick till sina gamla vanor och gick upp rejält i vikt igen. Therese, å anda sidan, fortsatte med vårt tänk och gick ner i en lagom takt som passade hennes liv. Ett år senare kom hon tillbaka som den riktiga segraren ytterligare 10 kilo lättare och fräschare en någonsin.

Vad du ska fokusera på är att göra små förändringar varje vecka under en tid. Då kan du se resultat som blir hållbara om du är motiverad. Lär dig att vara nöjd med minsta förändring i rätt riktning. Meningen är att de förändringar du gör på sikt ska utgöra en del av din nya livsstil.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Behandla din kropp med respekt

Vi som har arbetat med Tjockholmen har alla träffat många människor som ser sin kropp som en fiende, som arbetar emot dem. Fundera över detta: om du inte trivs med din kropp, var skall du då bo? Vi får inte glömma av att sätta av tid till oss själva.

Det är lätt att vara slav under stressen - man glömmer lätt bort sig själv och att lyssna på kroppens signaler. Till slut lägger man bara märke till kroppen när man får ont, och då är det ju väl sent. En förutsättning för att må bättre, är att satsa på sig själv och investera i hälsa.

Therese skrev följande i ett av sina dagboks-kåserier, som jag tycker är rätt träffande och som många säkert skulle kunna ha nytta av.

- Att gå ner i vikt, är nog det bästa jag kan göra för mig själv just nu, men jag tror att man också kan ge den här "nöjd-med-mig-själv-känslan" en liten skjuts på vägen. OK, kan hända att ingen ser att jag har släta ben, nymålade tånaglar eller en ny bh men jag vet om det själv och känslan detta ger är just lite av nöjd-känslan som är så viktig. Personligen, och kanske är det så för de flesta, har jag en tendens att "glömma" dessa små "självälskar"-handlingar när man är missnöjd med något i sitt liv, såsom övervikt t.ex. Jag tror att det istället är speciellt viktigt just då, för att inte känna att man är något av ett hopplöst fall... Kanske har man inte tid (eller råd) att gå på salong varje vecka även om det vore det ultimata, men det finns så mycket man kan göra för sig själv hemma- ta ett väldoftande bad, måla naglarna i vår-ig färg, skrubba celluliterna (för visst blir dom fler på våren?) eller gör som jag- tona håret för första gången själv. De eventuella beundrarna kommer att märka förändringen - inte för att män överhuvudtaget ser att man har ny färg eller glans på håret, men att jag utstrålar en sorts säkerhet som nöjdheten över håret ger mig kan de inte undgå. Oj, så filosofiskt!?

En som följde Therese råd till punkt och pricka var Bea som inte tvekade att ta hand om sig själv och klä sig enligt modet (eller rättare sagt ett par steg före).

Kom ihåg:

- Lyssna till din kropp
- Tyck om den
- Träna den
- Vila den
- Du behöver inte ge dig själv positiva meddelanden varje dag, det räcker att du slutar klanka ner på dig själv
- Dricker du tillräckligt med vatten?
- Tänker du före du äter?
- Äter du tillräckligt med frukt och grönsaker?
- Njuter du av varje tugga?
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

BMI - Räkna ut ditt BMI, Body Mass Index

BMI står för Body Mass Index och är en indikation på om du är över- eller underviktig.
Det är ett förhållande mellan vikt och längd. För att räkna ut ditt BMI gör du följande:

Dividera din kroppsvikt i kg med din längd i cm upphöjt till 2.

Ex, 75kg/1,85x1.85=BMI 22.

I tabellen nedan ser du om du befinner dig i riskzonen:

Underviktig <18,4
Normalviktig 18,5 - 24,9
Överviktig 25,0 - 29,9
Fetma 30,0 - 39,9
Svår fetma 40<

Det är viktigt att komma ihåg att detta bara är en uppskattning. För kroppsbyggare, elitidrottare eller ungdomar kan det vara annorlunda. Muskler väger mer än fett och alltså kan en person med mycket muskler få ett högt BMI utan att för den sakens skull vara överviktig eller ohälsosam.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Du kan även räkna ut ditt BMI på Psykologitest.se

Recept

1.Frukost

Så här kan en bra frukost se ut med en perfekt fördelning mellan kolhydrater, protein och fett

3 dl naturell yoghurt
1 dl hemmarostad müsli med kanel på
1 skiva grovt bröd med hela korn
1/4 avokado (mosas på mackan istället för smör)
3-4 tunna skivor kalkon

1.Susannes supermusli

Rågflingor
Fiberberikade havregryn
Havrekli
Vetegroddar
Krossade linfrön
Solroskärnor
Krossade hasselnötter
Kanel
Kardemumma
4 msk rapsolja
ca 1 dl vatten
ev. någon msk acacia-honung för att få lite sötma

Ta fram en stor plåt som har lite djup. Blanda ihop alla ingredienser förutom kanel, kardemumma, rapsolja och vatten. Du behöver inte mäta upp mängder utan gör en så stor sats som får plats i plåten. Använd mest av fiberhavregryn och rågflingor.

Pudra över rikligt med kanel och lite kardemumma. Ringla över rapsoljan, honungen, droppa över vattnet och arbeta samman muslin. Rosta i ugnen på 175 c i ca 20 min. Tillsätt gärna torkade aprikoser klippta i småbitar eller lite russin. Förvara i glasburk med tättslutande lock.1.Smoothie på blåbär och hallon

En läskande smoothie passar utmärkt vid flera tillfällen. För någon som har svårt att äta frukost kan en smoothie vara ett bra alternativ för att få sig något nyttigt på morgonen. Som mellanmål eller kvällsmål kan en smoothie också smaka gott.

Smaken på sin smoothie kan man variera i det oändliga. Kiwi, melon, jordgubbar och björnbär är goda frukter att använda sig av.

1 portion

ca 2,5 dl mild lättyoghurt naturell
ca 1 1/2 dl frysta osockrade bär tex hallon och blåbär
1/2 banan

Mixa allt till en slät dryck1.Den bästa pajen!

2 kokta kalla potatisar
1 dl dinkelsikt
1 dl fullkornsdinkelmjöl
1/2 dl rapsolja
3 msk vatten
salt

Mosa potatisarna och blanda med resten av ingredienserna. Tryck ut degen i en form och förgrädda i ugnen på 250° i ca 10 min. Fyll pajskalet med valfri fyllning. Ett gott magert och nyttigt alternativ till fyllning kan vara att använda keso i fyllningen. Sänk temperaturen i ugnen till 200°c och grädda ytterliggare 20 min.

1.Bulgursallad

4 personer

3 dl bulgur
1 liten rödlök
2 tomater
1/2 gurka
2 msk olivolja
1 lime
en rejäl knippe färsk mynta
persilja
salt, peppar och ev andra kryddor

Koka bulguren efter anvisningarna på paketet. Låt svalna. Hacka rödllöken, gurka och tomat. Finhacka myntan och persiljan. Blanda med bulguren.Tillsätt olivoljan, limejuice. Blanda väl och krydda med salt, peppar och ev andra kryddor.

Servera rumsvarm med avokadoröra.1.Avokadoröra

4 personer

1 burk kesella 1%
1 avokado
lite lättyoghurt 0,5%
1 vitlöksklyfta
samt lite pressad citron både för smaken och för att färgen ska hålla

Mixa alla ingredienser till en slät sås i en mixer. Smaka av med salt och peppar.1.Kycklingspett

10 personer på ett buffebord

1 kg kycklingfilé
grillspett (träspett bör blötläggas ett par timmar)

Skär kycklingfiléerna i strimlor. Tvätta limen i ljummet vatten och riv skalet fint. Pressa ut limejuicen. Blanda oljan, sojan, limeskal, limejuice, salt och peppar.

Pressa ned vitlöksklyftorna och vänd ned kycklingen. Låt den gärna marinera ett par timmar. Grilla spetten ett par minuter på varje sida tills de är genomstekta och fått fin färg.

Marinad

Juicen från 2 limefrukter
1 dl olivolja
1/2 dl soja
3 vitlöksklyftor
salt
peppar

1.Supergoda picknick wraps

4 fullkornstortillabröd
2 kycklingfiléer
250 g keso
1/2 purjolök
6 soltorkade tomater i olja
8 svarta eller gröna oliver
isbergssallad 1 bit gurka

Gör så här
Strimla kycklingen och fräs den i olivolja. Krydda med smakrika kryddor. Strimla isbergssallad, purjolök, soltorkade tomater och oliver. Skär gurkan i mindre bitar. Fördela isbergssalladen och gurkan på tortilla bröden. Blanda soltorkade tomater, oliver och purjolök med keson. Fördela kesoröran på bröden och lägg på kycklingen. Gör ett litet paket och vira in i folie. Ät och njut.

1.Potatissallad med lågt GI

6 personer

1 kg kokt, kall potatis
1 ask ruccolasallad
1 ask coctailtomater
1 rödlök
1 purjolök
ca 10-15 gröna oliver
ca 4 msk kallpressad olivolja
2 msk balsamvinäger
1 tsk dijonsenap
3 krm svartpeppar
1 tsk salt

Gör så här
Koka potatisen dagen innan och låt den stå i kylskåpet över natten. När kokt potatis kyls ner sänker man det glykemiska indexet. Detta är bra för ett stabilt blodsocker.

Skär potatisen i bitar och lägg i en skål. Strimla purjon och rödlöken. Halvera coctailtomaterna och skär oliverna i små ringar.
Skölj ruccolan. Blanda alla grönsakerna med potatisen. Gör en dressing på olivolja, balsamvinäger, dijonsenap, svartpeppar, salt och häll över potatissalladen. Låt gärna potatissalladen stå dra i minst 30 min.

1.Jeanettes hallon- och blåbärsmums

Här kommer ett alldeles utmärkt alternativ på ett supernyttigt kvällsmål att ta till när sötsuget smyger sig på.

Kan ätas både som kvällsmål eller som ett nyttigt mellanmål. Hallon och blåbär kan även varieras med jordgubbar, björnbär eller melon.

2-4 personer

1 burk lättkesella
1 paket frysta osockrade bär
1/2 banan

Mixa kesella, banan och bär till en slät kräm. Kan även spädas med lite naturell yoghurt och man vill ha den lite lösare. Vill man ha en glassliknande konsistens kan man låta kesellamixen stå ett tag i frysen.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna