- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Allmänt om svartsjuka

Vi har alla fått erfara svartsjuka vid något tillfälle i våra liv. Svartsjuka bär ofta med sig en känsla av hot, som inte står i proportion till situationens innehåll. Till skillnad från avundsjuka har svartsjuka en mer komplex struktur som innehåller många känslor, vilket gör att den kan vara svår att hantera. Svartsjukan sätter igång känslor, tankar och beteenden som kan leda till starka överreaktioner. Det finns ingen gen som styr svartsjukan, utan svartsjuka är ett inlärt beteende. Det kan handla om att kontrollera din partner för att ingen annan ska komma nära eller att du håller långa förhör för att utrota all din osäkerhet. Precis som alla andra mentala fiender förlorar du mycket energi på om du fastnat i denna fälla.

Känslorna kan handla om: smärta, raseri, sorg, avund, skräck, förödmjukelse.

Tankarna kan handla om: harm, klander, jämförelse med den rivaliserande, martyrskap. Om du har varit utsatt för tunga kränkningar kan det medföra att dina tankar om dig själv och vad som är normalt fått sig en törn.

Beteendet kan innehålla en känsla av att svimma, skakningar i kroppen, svettningar, utfrågningar och förhör av partnern och sökande efter uppmuntran. Kan leda till aggressiva handlingar, även våld.
Till viss del kan svartsjuka vara en signal på känslor av förälskelse i förhållandet och i en mild form kan det vara helt okej. När reaktionerna blir våldsamma eller oproportionerliga, då har det spårat ur. Till exempel:
En kvinna förkrossas av svartsjuka för att hennes make skall arbeta under en annan kvinnas ledning.
När en man ställer till en scen för att partnern dansar med en annan man.
En kvinna får inte ta med sig vilka kläder hon vill när hon åker på konferens, osv.
När en partner inte får prata med sin fd partner om barnen, som förvägras all kontakt med den andre föräldern.
Denna sortens reaktion kan skapa stora spänningar i förhållandet och den ena parten kan tvingas gå på äggskal för att undvika ett svartsjukedrama. Den svartsjuka partnern som ofta är medveten om sina problem, svänger mellan självklander och aggression.

Det finns tre viktiga orsaker som kan ge näring åt svartsjukan:

Många gånger har svartsjuka sitt ursprung från tidigare upplevelser.

1: Hur du blev behandlad som barn och tidiga separationer.
2. Dina föräldrars sätt att agera gentemot varandra.
3. Dina egna erfarenheter av svek och löftesbrott i relationer.

Det första handlar om hur du blev behandlad som liten. Om du råkat ut för tidiga separationer är det inte konstigt om du reagerar med svartsjuka gentemot din partner. Detta kan leda till att du omedvetet förväntar dig att bli sviken, vilket i sin tur kan leda till att du omedvetet provocerar fram de sidor som du fruktar allra mest. Du minns kanske livsstrategin: Du skapar det du fruktar.

Sättet som din föräldrar behandlade varandra är en viktig del för utvecklingen av din svartsjuka Om din pappa har agerat på ett sätt som är kränkande gentemot mamma kan det medföra att svartsjukan blivit en komponent i din uppväxt. Helena berättade vid en session att hennes föräldrar hade skiljt sig när hon var fem år. Pappa som var resande säljare hade ganska snart träffat en ny kvinna som de bodde hos veckovis. När den nya kvinnan reste bort och arbetade på annan ort bad pappa flickorna att packa sina väskor och så begav de sig till hans älskarinna som bodde ett par mil bort. Detta smusslande pågick i nästan två år och satte djupa spår hos klienten

Det tredje alternativet är att du i dina tidiga relationer blivit utsatt för svek. Detta har gjort dig vaksam. Du har inte blivit respektfullt behandlad utan sviken. Det medför att du tar med dig dina erfarenheter in i nästa relation.

Om dina känslor av svartsjuka kommer från barndomen, kan det vara en bra ide att du ventilerar det djupare med en terapeut. Om du varit utsatt för svek eller otrohet, kan du behöva prata om det först för att komma tillrätta med svartsjukan. Här kan du läsa mer om svartsjuka men även annat om relationer som otrohet och mycket mer

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Tips för dig att hantera din svartsjuka

När du respekterar dig själv finner du dig inte i att andra trampar på dig. Den som har en bra självkänsla tänker också på andra människors rättigheter och uppmuntrar dem att ha sin egen identitet, att uttrycka och att känna vad de vill. När du har en bra självkänsla, kan du faktiskt tillåta dig själv att vara just den du är. Genom att acceptera dig själv, ger du också dig själv möjligheten att acceptera dina partners annorlunda idéer och andra modeller av verkligheten
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Att leva med svartsjuk partner

Det kan hjälpa dig att se delar av din partners svartsjuka som ett kvitto på hans/hennes starka känslor för dig. Om din partner inte värderade ert förhållande, skulle du inte ha det här problemet. Här är några idèer som kan hjälpa dig att lindra din partners svartsjuka:

Hjälp till att bygga upp din partners självkänsla och tillit till sig själv.
Var aktiv och prata istället för att vara passiv.

Försök förstå och stödja din partner.
Se till att vara kontaktbar om din partner vill det, inom rimliga gränser.
Var vaksam på ditt uppförande - om du av erfarenhet vet att vissa saker sätter igång din partners svartsjuka, var praktisk och ändra dem om du inte gör våld på dig själv.

Håll ingångna överenskommelser. Om du har lovat att undvika att träffa din före detta på kvällen så håll ditt löfte.

Var lite extra uppmärksam genom att berätta för din partner hur mycket du älskar henne/honom. Ge komplimanger och prata om den underbara framtid som ni skall ha tillsammans. Testa din relation på kärlekstest Lovetestnow

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna