- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Allt om rädslor

Du kanske tror att en del människor är naturligt gladare och aldrig känner någon rädsla? Då måste du inse att rädsla är något som är fullt normalt och som alla bär på.

Rädsla för tillhörighet
Det finns bara två rädslor som vi bär med oss sedan födseln. Det är rädslan för höga ljud och att falla - alla andra rädslor har vi lärt oss själva.
Speciellt två av dessa inlärda rädslor ställer till mycket trassel. Den ena är rädslan för att bli avvisad, och den andra är rädslan för det okända.

Det bästa vapnet mot rädslan är att lära sig mer om hur den fungerar. Grunden till våra rädslor läggs ofta när vi växer upp. Det beror på att vi är beroende av våra föräldrar för att få mat och husrum och så vidare.

Automatiskt lär vi oss, mer eller mindre omedvetet att det är viktigt att komma överens med andra. Sakta växer det fram en rädsla för att inte göra allt rätt och bli kritiserad - det skulle ju kunna innebära att vi blir övergivna. En person som vuxit upp i en miljö och utsatts för mycket kritik eller inte blivit sedd, kommer att känna sig besegrad långt innan han eller hon har försökt. En person med mindre rädsla, kommer att fortsätta tycka om sig själv, även om han misslyckas och har kan därför lättare utnyttja sin fulla potential.

Tanken på förändring kan väcka ångesttankar, eftersom vi kommer att förlora kontrollen. Vi stannar hellre där vi befinner oss, eftersom vi i alla fall vet vad vi har, även om det är dåligt.

En del människor hindrar sig själva från att göra saker, eftersom de är rädda för att göra något förödmjukande eller konstigt inför andra människor. Den här rädslan är grundad på en alltför stor uppmärksamhet på vad andra tycker och ett alltför stort behov av att andra ska tycka bra om en.

Rädslan ger sig till känna framför allt på två olika sätt. Det första är genom inre röster och det andra är genom bilder. Låt mig ge ett exempel.

Komma över scenskräck


Jag arbetade nyligen i en workshop under rubriken "att utveckla mod". En av deltagarna hade en fruktansvärd skräck för att tala inför publik. Jag bad honom sluta ögonen och se framför sig vad han såg när han skulle tala inför publik. Först förstod han inte vad jag menade - han kände ju bara en känsla i magen.

Då bad jag honom stanna upp och försöka se vilken bild hans hjärna valde att plocka fram. Han berättade då förvånad, att han såg ett hav av stirrande ögon och att några människor buade åt honom. Han verkade besvärad över sina inre bilder och röster, men jag försäkrade honom att det var helt normalt. Därefter bad jag honom se någon annan person tala och som han dessutom uppfattade som en bra talare. Hans fysiologi förändrades snabbt och han slappnade av. Jag bad honom sedan att göra en liten film för sitt inre öga, där denna person håller ett tal om vad som helst. Sedan bad jag honom se personen hålla ett nytt tal med hans egna ord, om och om igen. Därefter fick han skapa en "dubbelgångare" av sig själv som hade samma kvaliteter som en bra talare.

Han kunde då se publiken på ett nytt sätt och därmed bokstavligen se allt ifrån ett nytt perspektiv. En annan viktig sak att komma ihåg är att rädslan nästan alltid kommuniceras från det omedvetna. Ditt omedvetna och reptilhjärnan försöker kommunicera fara till dig, och att du måste vara försiktig. Många människor har svårt att förstå att en sådan intensiv rädsla eller fobi kan förändras så snabbt och lätt. Faktum är, att du inte kan förändras långsamt - din hjärna lär sig alltid blixtsnabbt.

Exempel på negativa automatiska tankar


Självscheman som handlar om rädsla, ger sig till känna genom automatiska tankar som börjar med:

- "Tänk om alla tycker jag är en idiot."

- "Tänk om jag inte får fram ett ord!"

- "Det kommer ändå aldrig att gå."

- "Det klarar du inte."

- "Ska du göra det"?

Kom ihåg vårt första budord - kartan är inte verkligheten. Dina känslor, och därmed din personliga karta, beror på vad du tänker om människor, händelser och omständigheter runt omkring dig. Hur människorna, händelserna eller omständigheterna upplever sig själva, är inte relevant för just din karta.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vad kan du göra nu?

Om du förstår varför du är rädd, kan du eliminera smärtan du fruktar. Du kan använda rädslan till din fördel.

Du har redan tagit ett stort steg framåt när du vågar möta dina rädslor och slutar agera som ett offer. Om vi börjar ta ansvar för våra liv, kommer vi på sikt att få de meningsfulla och djupa relationer vi önskar. Men om vi vant oss vid en kamp som barn, kan det kännas obekvämt, förvirrande eller hotfullt att etablera en kärleksfull relation. Då är det viktigt att komma ihåg att rädslorna bara är gamla försvarsmekanismer och inte förutsägelser om framtiden. De hade ett syfte då, men inte nu.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Övning 1

1. Tänk på något som du är rädd för. Gör en film av det hela. När du ser och lyssnar till filmen, notera vilka obekväma känslor du har. Kör filmen klart och tydligt från början till slut.

2. Kör nu filmen baklänges. Se dig själv utifrån och spela upp filmen baklänges snabbt i färg. Det ska bara ta några sekunder. Det är precis som om du körde filmen baklänges på snabbspolning i en video. Gör detta 10-15 gånger och försök se filmen så tydligt som möjligt.

3. Pröva. Gå nu tillbaka till steg 1 och försök spela filmen på samma sätt som då. Notera om känslorna är lika starka eller om någonting har ändrat sig

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Övning 2

När du befinner dig i en svår valsituation, kan du göra två listor. Först, en lista över alla smärtsamma händelser du upplever om du stannar i situationen.
Sedan gör du en annan lista över de smärtsamma händelser, som du möjligtvis kommer att uppleva om du väljer det nya alternativet.

Genom att göra dessa listor får du grepp om dina rädslor. Om inte - så vet du nu vad det är du är rädd för. Om någon rädsla är betydligt värre, kan du i en del fall välja den minst jobbiga rädslan.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Sammanfattning

Det finns bara två stycken rädslor som vi bär med oss sedan födseln. Det är rädslan för höga ljud och rädslan för att falla - alla andra är inlärda. Det är speciellt två rädslor som vi människor lärt oss och som ställer till mycket trassel. Den första är rädslan för att bli avvisade och den andra rädslan för det okända.

Det bästa vapnet mot rädsla är lärdomen om den.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna