- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Vad är PMS?

Många kvinnor upplever veckan före mensen mer eller mindre starka fysiska och psykiska symtom. Termen premenstruellt syndrom (PMS) beskriver en grupp av symtom av emotionell och fysisk karaktär och inträffar dagarna före menstruation. Alla kvinnor har inte PMS. Forskarna räknar med att ca 70-90 % lider av delar av symtomen. En del experter hävdar att det är så många som 100 -150 symtom. Lyckligtvis upplever de flesta kvinnor bara ett fåtal av dessa. En del kvinnor upplever svårare symtom, framför allt emotionella, som allvarligt påverkar deras livssituation. Detta benämns PMDD
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur kan PMS påverka dina känslor?

Svullna bröst och ömhet
Onormal blödning
Svullna anklar, fötter och händer
Ryggsmärtor
Huvudvärk
Migrän
Sömnsvårigheter
Onormala kramper
Låg energi
Plötslig akne
Förkylningar
Diarré
Ökad aptit
Muskelstelhet
Yrsel
Svettningar
Hastig hjärtrytm
Lynnighet
Irritation
Gråtattacker
Ångest
Ledsamhetskänslor
Spänd
Ointresse för dagliga aktiviteter
Glömska
Förvirring
Koncentrationssvårigheter
Aggressiva utbrott
Panik attacker
Paranoida tankar
Svårigheter att hantera stress
Känsla av att inte ha kontroll
Minskad självkänsla
Förändringar i sexualiteten
Undandragande
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad är PMDD?

Begreppet PMS skiljer inte mellan lätta symtom och svåra besvär. Istället används ofta termen "premenstruell dysfori" (PMD) när humörväxlingar som irritation och nedstämdhet är uttalade och när tillståndet påverkar kvinnans sociala liv, förhållande till familjen och andra människor. PMDD (premenstrual dysphoric disorder) är en svårare typ av PMS som kan uppträda vid vissa tidpunkter under menstruationscykeln. Antingen kan det vara som en del av ett premenstruellt syndrom (PMS) eller som ett symtom i sig. PMDD påverkar mellan 3 - 8 % av alla kvinnor. Kvinnor med PMDD har många av de fysiska symtom som finns vid PMS fast starkare. Framförallt är de emotionella symtomen som känslor hopplöshet, isolering, och extrema humörsvängningar.

Men hos en del av dessa kvinnor är symptomen så plågsamma och allvarliga att behandling är motiverad.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad är skillnaden mellan PMS och PMDD?

De fysiska symtomen är samma för PMS som för PMDD men när det handlar om PMDD, är symtomen ofta mer psykiska än fysiska. Vid PMS kan det finnas känslor av tomhet som påminner om en mild depression. Vid PMDD är känslorna så starka att det i en del extrema fall kan leda till självmordstankar. Kvinnor som har en historia av depression har en ökad risk för att utveckla PMDD. För att beskriva skillnaden mellan PMS och PMDD kan vi använda en metafor. Om PMS är som en förkylning så är PMDD som att få lunginflammation.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad kan vara tecken på PMDD?

För att underlätta diagnosen är det bra om du för dagbok under några månader över dina symtom. För att det skall räknas som PMDD så bör du haft 5 av följande symtom under mensstratuations cykeln under ett år:


- Ökad aptit efter viss typ av mat

- Viktminskning/viktökning

- Problem med sömnen. Sover för lite eller för mycket.

- Energiförlust

- Nervös, orolig och irriterad

- Nedstämdhet

- Ledsenhet i kombination med att kan känner sig gråtmild

- Självmordstankar

- Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem

- Brist på intresse för de flesta aktiviteter

- Ömmande bröst, huvudvärk, svullnader och muskelvärk.

- Förlorad livsglädje

- Symtom som gör att man vill dra sig undan det sociala umgänget


Om jag har något av ovanstående symtom, betyder det att jag har PMDD?

Närvaron av ett eller flera symtom behöver inte betyda att du har PMDD. Allt beror
på hur mycket symtomen stör ditt beteende, tänkande eller liv. Om du känner att dina symtom är svåra och att du inte kommer ur sängen, att du missar ditt arbete, ditt sociala engagemang blir till noll, då kan det vara ett tecken på att du har PMDD. Om symtomen dessutom börjar 10 dagar till 14 dagar innan mensen ja då kan du vara ganska säker. Om du känner att du har ett eller flera av dessa symtom 10 till 14 dagar innan menstruationen kan det vara värt att kontakta en kompetent psykolog eller psykiatriker för att undersöka om du lider av PMDD
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad orsakar PMDD?

Det går inte att säga exakt vad det är som orsakar PMDD. Generellt kan vi säga att det finns två huvudsakliga orsaker, biologiska och psykologiska. Det är viktigt att komma ihåg att orsakerna oftast är individuella och att det inte sällan är en kombination av biologiska och psykologiska faktorer. En teori tar fasta på att hjärnan hos en kvinna med PMS och PMDD är känsligare för dessa hormonsvängningar. Detta beror på att fluktuationerna av östrogen och progesteron som normalt uppkommer i samband vid menstruationen, orsakar att serotoninbalansen förskjuts för en del kvinnor. Vi vet inte idag varför vissa kvinnor drabbas hårdare. Vad vi vet är att det är könshormonerna östrogen och gulkroppshormon som startar processen
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Om jag har PMDD har jag då depression?

Nej, även om symtomen är lika så är det två olika diagnoser.
Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Hur kan min läkare ta reda på om jag har PMDD?

Dessvärre är inte kunskapen hos läkare den allra bästa när det gäller PMDD.
Om din läkare är bekant med PMDD kommer han/hon fråga dig om hur svåra dina symtom är och berätta för dig vilka olika behandlingar som finns. Om det handlar om mildare PMS kan förändringar i dieten och motion hjälpa. Handlar det om svårare PMDD tycker jag du skall kontakta en psykiatriker. För att underlätta för dig själv och din doktor kan du använda dig av ett månadsschema
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur vanligt är det med PMDD?

PMDD är vanligast i åldrarna 30 - 40 år.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vem kan ställa diagnos?

Det finns flera olika yrkesgrupper - psykiatriker, psykologer, läkare, kognitiva terapeuter, legitimerade psykoterapeuter och familjeterapeuter. Bäst diagnos får du av en person som har specialistkompetens på området. Att diagnostisera både PMS och PMDD innebär till stor del att du berättar för din doktor och hur välbekant han är med PMDD eftersom bara 3% till 8% av kvinnor med mens har PMDD.
Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Varför skärper sig inte bara de med PMDD?

De flesta önskar säkert att det vore så lätt. PMDD är en sjukdom som tyvärr fortfarande uppfattas som en svaghet av många. Du kommer t ex. aldrig att hitta en diabetiker som klarar sig utan insulin bara genom att skärpa sig. Både diabetes och PMDD är sjukdomar som kräver behandling men personer med PMDD behöver framför allt förståelse.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Är en person med PMDD galen?


Nej, en person är inte galen bara för att hon lider av PMDD även om de själva ibland dräneras på sin självtillit.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vem drabbas av PMDD?

Alla kvinnor i alla åldrar, etniska grupper eller sociala klasser kan drabbas. Det spelar ingen roll om man är stark och har stora framgångar, är kändis eller en vanlig människa. Kvinnor över 30 år tycks dock ha mer uttalade besvär än sina yngre medsystrar. Detta har dock ej kunnat visas i vetenskapliga studier, men är kliniskt uppenbart i kontakt med kvinnor som lider av PMS och PMDD.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Är PMDD något man föds med?

Vanligtvis anses vissa kvinnor vara predestinerade att utveckla PMDD. Speciellt om det finns i familjen.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vilka andra sjukdomar är kopplade till PMDD?

Det är inte ovanligt att PMDD kan leda till att man blir deprimerad eller utvecklar andra ångestrelaterade sjukdomar. Om man har återkommande besvär kan besvären leda till social ångest (fobi) och att man drar sig undan människor. Flera forskningsrapporter säger att det finns en länk mellan depression och PMDD. Psyckologen Ann Hartlage, och hennes kollegor vid Rush Medical College i Chicago har påvisat att kvinnor med PMDD löper större risk att utveckla egentlig depression (Journal of Clinical Psychology, Vol. 57, No. 12).
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad händer om jag inte söker hjälp?

Det kan finnas risk för att du försvårar läkningsprocessen om du inte söker hjälp i tid. Ju tidigare du uppsöker hjälp, desto större är chansen att du blir frisk. "Ca 40% av kvinnor med PMDD kommer att insjukna i depression kring 40-års åldern" enligt läkaren Lars Häggström.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Kan emotionella kränkningar och dålig uppväxt orsa

Inte direkt, men det kan göra dig mer sårbar. Exempel är en alkoholiserad förälder, en frånvarande pappa, en överkontrollerande mamma. Det finns många olika former av kränkningar som senare kan sänka tröskeln och motståndet att hantera känslosamma situationer.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Går det att bota PMDD?

Ja, prognosen är mycket god, särskilt om du har bestämt dig för att ta itu med problemet. 1999 publicerades en artikel i Journal of Women's Health and Gender-Based Medicine, där 14 experter förordade att PMDD skulle behandlas med SSRI preparat.
Om det inte kan botas, kan det i alla fall lindras. För svår PMDD, krävs ofta någon form av medicinering. SSRI preparat är effektiva när det gäller behandlingen av PMDD. Det finns flera studier som visar att dessa mediciner avsevärt reducerar symtomen av spänningar, irritation och gråtattacker m.m. För en del kvinnor kan mer drastiska åtgärder vara nödvändiga. För dessa kvinnor är det nödvändigt med hormonterapi.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

det några naturläkemedel mot PMDD?

En fördel med dessa preparat är att de minskar både de kroppsliga och psykiska besvären medan antidepressiva bara påverkar de psykiska. Nedan finner du en lista på naturpreparat som kan hjälpa dig vid mildare PMS.


Femal balans

Femicur

Efamol

Aqalette

Ziara
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

jag träna när jag har PMDD och kan motion påverka


Självklart. Regelbunden träning har många fördelar och har visat sig bra även för PMDD. Din ålder och hur svåra andra besvär, styr hur du kan träna. Om du tvekar kan du fråga en doktor.
Vid oro och nedstämdhet upplever många människor att motion hjälper. Det finns också studier som bekräftar att motion ger effekt vid lindrig ångest och depression. Man kan säga att stimulans över lag är positivt.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hjälper alkohol i lagom mängder att lindra PMDD?

Det kanske hjälper dig tillfälligt att reducera din ångest, men i det långa loppet kommer alkohol bara att förvärra dina symtom. Det kan också vara skadligt att blanda alkohol med dina mediciner. Denna blandning kan utveckla eller förvärra en redan befintlig depression.
Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

stess orsaka PMDD?

Stress orsakar inte i sig PMDD, men en stressig händelse kan göra dig mer sårbar. Olika arbetssituationer kan också vara en utlösande faktor. Genom att slappna av och dra ner på tempot hjälper du dig själv att hantera din situation.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Varför ska jag söka hjälp?

Utan behandling kan:

Din depression fortsätta i åratal.

Ditt liv begränsas avsevärt.

Du på sikt utveckla depression
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Kan terapi bota PMDD?


Inte direk att du kan bli av med din PMDD, men du kan lära dig hur du ska hantera ditt humör och vara tydlig med dina behov gentemot din omgivning.
Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Var hittar jag en terapeut?

Det kan vara bra att börja med de gula sidorna på nätet eller i telefonkatalogen. Under psykologer och legitimerade terapeuter kan du hitta telefonnummer och adresser.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vilka olika former av terapier finns det?

Det finns mängder av olika terapiformer som erbjuder hjälp mot depression. De flesta är förankrade i den moderna psykologin som utvecklats av Freud. Man brukar tala om två huvudgrupper:

Kognitiv terapi (KT) eller kognitiv beteendeterapi (KBT).

Psykodynamisk terapi som mer eller mindre bygger på psykoanalytisk teori och tradition.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad är kognitiv terapi?

Inom den kognitiva terapin handlar det framför allt om att komma till rätta med dysfunktionella (ologiska och icke stöttande) tankestrukturer. Det sker genom en kontinuerlig utforskning och bearbetning av de negativa tankemönster, som håller problem på plats.

Exempel. En patient som vi arbetade med hade mycket låg självkänsla. När vi utforskade hennes historia, berättade hon att hon blivit inlåst timtal i en mörk garderob. Detta hade lett fram till att hon hade låga tankar om sig själv. Det viktiga var inte händelsen och känslorna i sig, utan vilka tankar hon fått om sig själv efter händelsen.

I den kognitiva terapin är ett viktigt grundantagande att tankar, känslor och beteenden hänger ihop. Många av våra känslor föregås oftast av sekundsnabba automatiska, förbipasserande negativa tankar, som kan förstärka dysfunktionella tankeprocesser. Det sker ofta så snabbt att det blir svårt för oss att ens vara medvetna om det.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad är psykodynamisk terapi?

Termerna psykodynamisk och psykoanalytisk delar uppfattningen om att den omedvetna dimensionen med dess komplexa konflikter och symboler grundläggs tidigt i barndomen och att dessa omedvetna mönster och krafter ger sig till känna i den terapeutiska relationen. Den psykodynamiska terapin inriktar sig på att hjälpa människor till insikt om sina problem genom att resonera sig fram till nya tankesätt. Ofta går man under ett par års tid i analys, även om det finns kortare varianter.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur hjälper man någon med PMDD?

Det viktigaste är att du förstår att personen lider av en sjukdom. Många gånger lider personen i efterhand av vad de sagt och gjort. Detta i sin tur kan väcka både skam och skuld och dränera självkänslan. Genom att vara förstående och inte skuldbelägga, kan du stödja din partner mycket och hjälpa henne att känna att hon inte är ensam med sitt kämpande.

Tillbaka till frågorna

Tips för dig att tänka på som har PMDD!

Dina humörsvängningar som du känner upplevs verkligen äkta. Människor runt omkring dig kanske inte förstår hur du har det och att ditt sätt att agera har en biologisk orsak. Det är därför viktigt att du pratar med dem som står dig närmast, att berätta hur du känner dig.
Det är ditt ansvar att berätta och inte att de borde förstå.
Det innebär också att du skall kunna be om förlåtelse. Det är svårt att leva med PMDD, men med en bra partner behöver du inte gå igenom det ensam.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur man agerar för att inte dras in i anhörigas PM

Din partner kan uppleva en stor hopplöshet när du är i dina perioder. De vet inte hur de ska hjälpa till. Som anhörig bör du lära dig så mycket som möjligt om själva sjukdomen, dess orsaker och behandling.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur gör jag när en nära anhörig med PMDD får själv

Ignorera inte kommentarer om självmord! Att säga att det bara är PMS besvär kan vara farligt. Om det är riktigt allvarligt ? kontakta läkare eller psykolog. Om man väntar alltför länge, kan det bli värre och svårare att göra något åt självmordstankarna.
Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Jag får mardrömmar innan mensen. är det kopplat ti

Det är inte alls omöjligt eftersom sömnmönster påverkas starkt av hormonväxlingar, vilka är påtagliga just i menstruationscykeln
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vilken medicin fungerar bäst mot PMDD?

Det finns ingen medicin som är bättre än någon annan. Det är helt individuellt, eftersom vi alla har olika kroppskemi. Ingen läkare, oavsett hur begåvad han eller hon än är, kan förutse hur din medicin skall fungera. Varje människa har en unik kroppskemi. Hur länge du ska ta din medicin, beror på vad din läkare ordinerat. Många gånger behöver man prova flera olika, innan man hittar rätt medicin och rätt dosering.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur mycket kan medicinerna hjälpa?

Ett stort antal undersökningar av s.k. SSRI-preparat visar att de har en klar effekt på PMDD
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur ofta behöver jag ta medicinerna?

Du tar medicinen 10 till 14 dagar innan varje period.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Är PMS ärftligt?

Den nuvarande forskningen tyder på att det kan föreligga en genetisk faktor i utvecklandet av PMS. Flera studier med tvillingar visar att PMS symptomen är identiska hos kvinnliga enäggstvillingar medan de inte är lika påtagligt hos tvåäggstvillingar. Familjeförhållanden kan också spela en roll till exempel kan kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp få större problem med PMS.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad gör jag om medicinerna inte fungerar?

Misströsta inte. Det innebär inte automatiskt att du kommer att få samma problem med en annan medicin. Innan du byter medicin så försäkra dig om att dosen är rätt och att du tagit din medicin tillräckligt länge. De goda nyheterna är att det idag finns flera olika mediciner som kan hjälpa mot PMDD. Ha tålamod så är chansen stor att du hittar en medicin som passar dig.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad har medicinerna för biverkningar?

De flesta mediciner har biverkningar, men de flesta biverkningar försvinner över tiden. En del biverkningar kan vara lite jobbigare. De som tar SSRIpreparat kan uppleva olika biverkningar. Forskning visar att användandet av SSRI ger väldigt få biverkningar. Det beror på att doserna är mycket lägre än de som ges vi depression. Ibland hjälper det att minska dosen eller byta till ett annat preparat. Kom dock ihåg att om du upplever någon ovanlig reaktion, kontakta omedelbart din läkare!
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Blir man beroende av medicinen för alltid?

Enligt FASS (läkemedelsföretagens gemensamma förteckning om läkemedel) och merparten av läkarna är de s.k. SSRI -medicinerna inte beroende framkallande. De flesta människor som tar mediciner mot PMDD ofta väldigt låga doser utskrivna och har inga problem med beroende. Det är viktigt att skilja på fysiskt beroende och missbruk. Vid medicinering med benzodiazepiner som förekommer vid ångest dämpande är risken för beroende större.
Om de sätts ut allt för snabbt kan obehagliga symtom uppstå. En del SSRI preparat som sätts ut för snabbt kan orsakar mindre problem men det är inte farligt. Genom att sätta ut medicinen långsamt undviker du problem. SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) är inte beroende framkallande och kan inte missbrukas.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Är det farligt att ta medicin när man ammar eller


Det är inte helt lätt att svara på eftersom mediciner är olika. Den goda nyheten är att när du blir gravid försvinner din PMDD, eftersom hormonbalansen ändras. Där av följer att du inte behöver ta någon medicin när du är gravid. När det gäller amning är det så att de flesta mediciner förekommer i bröstmjölken, men doserna vid PMDD är så låga att de inte anses farliga. Det kan dock vara bra om du pratar med din läkare eller psykiatriker om medicinering.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur snabbt verkar medicinerna och måste jag ta dem

Det varierar, men för de flesta medicinerna som SSRI fungerar de redan första månaden. Om du behöver justera dosen kan det ta 2 till 3 menstruation cykler för att nå full effekt.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur länge behöver jag ta medicinen?

Om du känner att medicinerna fungerar bra för dig och att du inte har allt för stora biverkningar, sluta inte med dem. PMDD brukar vara kronisk, vilket innebär att symtomen kan dyka upp igen vid nästa menstruation.
Inte nödvändigtvis. Om symtomen är svåra och du tar medicinen för något mer än PMDD. För egentlig depression är daglig dos det som gäller, men ofta fungerar SSRI under första halvan av av cykeln och det innebär att du bara tar din medicin halva månaden. Du och din läkare får diskutera vad som är bäst för dig.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad händer om medicinen inte fungerar?

Misströsta inte. Det innebär inte automatiskt att du kommer att få samma problem med en annan medicin. Innan du byter medicin så försäkra dig om att dosen är rätt och att du tagit din medicin tillräckligt länge. De goda nyheterna är att det idag finns flera olika mediciner som kan hjälpa mot PMDD. Ha tålamod så är chansen stor att du hittar en medicin som passar dig.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur skall jag förvara medicinen?

Medicinerna skall förvaras så som det står på paketen. Det kan dock vara bra att undvika solljus och källor av allt för mycket hetta och fukt. Badrumsskåpet är kanske inte den bästa platsen
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur fungerar medicinen?

Eftersom vi inte exakt vet vad som orsakar PMDD kan vi inte heller förklara varför vissa mediciner verkar. En neurotransmittor som heter serotonin tros spela en avgörande roll eftersom de mest effektiva medicinerna mot PMDD är SSRI preparat. Man tror att medicinerna återupprättar balansen av serotonin.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Kan jag ta medicinen samtidigt som andra mediciner

Innan du blandar din PMDD medicin med andra mediciner, prata med din läkare. Ibland kan en medicin interagera med en annan och få konstiga biverknigar som följd eller att effekten går förlorad. När du pratar med din läkare nämn även om du tar andra receptfria mediciner eller näringstillskott.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Varför kan man bara inte skära ut mina äggstockar?

Du bör du vara lite försiktig. Det finns flera olika kirurgiska, medicinska och psykologiska komplikationer som kan uppstå. Du bör därför tänka dig för både en och två gånger innan du gör något ingrepp.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna