- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Allmänt om BDD

Body Dysmorphic Disorder - BDD - är en sjukdom som yttrar sig genom en besatthet för en viss defekt, påhittad eller existerande, på kroppen. Personen är fullt upptagen och besatt av en eller flera delar av sin kropp. Många människor använder smink, tränar på gym, fixar håret osv för att se bra ut. De som har BDD går ett steg längre. De som har BDD är fullt upptagna med att kolla på skavanker, äkta eller påhittade, i ansiktet eller på kroppen. Det har oftast en nedvärderande syn på sig själva. Oftast rör det sig om en speciell defekt, såsom ögon, näsa, huden, öronen, eller något annat kroppsligt, såsom bröststorlek eller storleken på könsorganen. De som lider av BDD är helt övertygade om att deras skavanker finns på riktigt, och kan därför ha en snedvriden syn på sig själva. Oftast är det perfektionister med höga krav på sig själva och människor med extremt dåligt självförtroende som har BDD. Besattheten gör så att personens sociala liv, partner, jobb eller skola blir lidande.

Det går att likna BDD lite vid Aneroxia nervosa, men i det fallat tycker personen att hon/han är för tjock. En person med BDD anser att hon/han är för ful.

Källa: www.comunicera.se

Vad är Body Dysmorphic Disorder - BDD?

Body dysmorphic disorder är en sjukdom som främst uppstår hos unga människor, tidiga tonåren. De som lider av BDD är besatta av någon kroppsdel hos dem själva, oftst ansiktet eller kroppen. Det kan vara en defekt som finns på riktigt, blir uppförstorad eller är fullständigt påhittad. Personer med BDD är dock övertygade om att de ser ut på ett speciellt sätt. Det kan liknas lite vid Anorexia, där personen tror att hon/han är tjockare än hon/han är i verkligheten.
Människor med BDD är oftast väldigt förtvivlade och självmord eller självmordstankar är inte ovanligt. Det händer ofta att människor med BDD går igenom plastikoperationer, men oftast hjälper inte detta, då de helt enkelt flyttar fokus till en ny kroppsdel.
BDD kan variera från ganska mild till mer allvarlig karaktär.

Källa: www.comunicera.se

Vad kan vara tecken på BDD?

Tecken på att en person har BDD kan vara att de tycker att :


* Födelsemärken eller fräknar är för stora
* Bestthet hur näsa, ögon, haka eller andra delar ser ut
* Acne
* Små ärr eller andra hudirritationer
* För mycket hår i ansiktet eller på kroppen
* Bröststorlek eller storlek på könsorganen
* Formen på ansiktet

Källa: www.comunicera.se

Vilka är symptomen vid BDD?

* Man tittar i speglar efter riktiga eller påhittade fläckar eller märken
* Man undviker speglar
* Undviker att bli fotograferad
* Upprepar hela tiden att tex kamma sig ofta, tar på eller mäter fläckar eller skavanker, (riktiga eller påhittade)
* Döljer sig bakom mycket smink
* Bär speciella kläder som skyler vissa kroppsdelar
* Gör upprepade försök att plastikoperera sig

Källa: www.comunicera.se

Om jag har något av ovanstående symtom, betyder de

Inte nödvändigtvis. Alla har större eller mindre behov av att känna sig vackra. Det är om det går åt minst en timme om dagen till att kolla upp defekten. När det går över till en besatthet och det ständigt finns i tankarna kan man börja bli observant.

Källa: www.comunicera.se

Vilka andra sjukdomar är kopplade till BDD?

Andra sjukdomar som är kopplade till BDD är OCD - obsessive compulsive disorder - tvångstankar eller tvångshandlingar. Även depressioner och andra ångestrelaterade sjukdomar samt social fobi är nära relaterade till BDD.

Källa: www.comunicera.se

Vad orsakar BDD?

Många ungdomar kan känna sig fula under puberteten. Det är osäkert om det har ett samband med utvecklandet av BDD. När det går till att vara tvångsmässiga kontroller kan BDD:n ha fått ett fäste.

Källa: www.comunicera.se

Hur vanligt är det med BDD?

BDD är ganska vanligt. Man räknar med att det finns ett stort mörkertal. Men man tror att omkring 2% av befolkningen i USA lider av BDD.

Källa: www.comunicera.se

Vart kan jag vända mig för råd och hjälp?

Det är viktigt att du får kontakt med någon som verkligen förstår vad det innebär att ha BDD. Det finns flera olika yrkesgrupper: psykiatriker, psykologer, kognitiva terapeuter, legitimerade psykoterapeuter. Det finns läkare som kan hjälpa dig att få en diagnos på vårdcentraler, privata mottagningar och inom sjukvården. Generellt sett är kognitiv terapi och ev medicinering den bästa behandlingen.

Källa: www.comunicera.se

Var hittar jag en terapeut?

Det kan vara bra att börja med de gula sidorna i telefonkatalogen. Under Legitimerade terapeuter kan du hitta telefonnummer och adresser.

Källa: www.comunicerea.se

Vilka olika former av terapier finns det?

Det finns egentligen bara en form av terpi som hjälper mot BDD och det är kognitiv behandling. Men man brukar tala om två huvudgrupper:

* Kognitiv terapi (KT) eller kognitiv beteendeterapi (KBT).

* Psykodynamisk terapi som mer eller mindre bygger på psykoanalytisk teori och tradition.

Källa: www.comunicera.se

Vad är kognitiv terapi?

Inom den kognitiva terapin handlar det framför allt om att komma till rätta med dysfunktionella (ologiska och icke stöttande) tankestrukturer. Det sker genom en kontinuerlig utforskning och bearbetning av de negativa tankemönster, som håller problemen på plats.

Exempel. En patient som vi arbetade med hade mycket låg självkänsla. När vi utforskade hennes historia berättade hon att blivit inlåst timtal i en mörk garderob. Detta hade lett fram till att hon hade låga tankar om sig själv.

Ett viktigt grundantagande är att tankar, känslor och beteenden hänger ihop. Många av våra känslor föregås oftast av sekundsnabba automatiska, förbipasserande negativa tankar, som kan förstärka dysfunktionella tankeprocesser. Det sker ofta så snabbt att det blir svårt för oss att ens vara medvetna om det.

Källa: www.comunicera.se

Vad är psykodynamisk terapi?

Termerna psykodynamisk och psykoanalytisk delar uppfattningen om att den omedvetna dimensionen med dess komplexa konflikter och symboler grundläggs tidigt i barndomen och att dessa omedvetna mönster och krafter ger sig till känna i den terapeutiska relationen. Den psykodynamiska terapin inriktar sig på att hjälpa människor till insikt om sina problem genom att resonera sig fram till nya tankesätt. Ofta går man under ett par års tid i analys, även om det finns kortare varianter.

Källa: www.comunicera.se

Kan dålig självkänsla eller dåliga uppväxtförhålla

Ja. Det finns undersökningar där dålig självkänsla eller dåliga uppväxtförhållanden kan orsaka BDD. Även sexuella övergrepp samt depression, fysiskt trauma eller personer som har en perfektionistisk läggning kan drabbas av BDD.

Källa: www.comunicera.se

Varför ska jag söka hjälp?

Om du inte söker hjälp riskerar tillståndet att förvärras. BDD är en mycket allvarlig sjukdom och studier visar att 29% har gjort självmordsförsök. Om du inte söker hjälp kan sjukdomen förvärras och i värsta fall leda till döden.

Källa: www.comunicera.se

Kan man bli bra från BDD?

Ja! BDD är en sjukdom som går att bota. Kognitiv behandling och i vissa fall medicinering är det som verkar bäst på personer med BDD.

Källa: www.comunicera.se